ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ – Основи безбедности

Факултет безбедности Универзитета у Београду, ул. Господара Вучића бр. 50, обавештава да је реферат  Комисије са документацијом за избор једног наставника у звање ванредни професор за ужу научну област Науке безбедности, за наставни предмет Основи безбедности, доступан јавности у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

Реферат Комисије са документацијом налази се у библиотеци Факултета и на званичном сајту Факултета безбедности.