Упис студената

Конкурс за упис на специјалистичке струковне студије Форензика

Студентски трг 12-16, Господара Вучића 50, Београд Телефон: 011/3284-012, 2187-133, 011/7823-254, 6451-876, 6451-963 Факс: 011/2187-133; 6457-685 E-mail: ffh@ffh.bg.ac.rs; dekanat@fb.bg.ac.rs Интернет адреса: www.ffh.bg.ac.rs; www.fb.bg.ac.rs; СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЗА КОЈИ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ:…

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ НА ФАКУЛТЕТУ БЕЗБЕДНОСТИ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ НА ФАКУЛТЕТУ БЕЗБЕДНОСТИ Студије наука безбедности – измењен и допуњен наставни план за студенте докторских студија уписане од школске 2020/2021. године

КОНКУРС ЗА УПИС НА КРАТКИ ПРОГРАМ СТУДИЈА „ОБУКА МЕНАЏЕРА ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ“ СА ТЕРМИНИМА УПИСНИХ РАДЊИ – ШКОЛСКА 2020/21. ГОДИНА

ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ Господара Вучића 50 Телефон: 6451-843, 6451-876 и 6451-963 Факс: (011) 6457-685 E–mail: dekanat@fb.bg.ac.rs Интернет адреса: fb.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: Кратки програм студија – Обука…