Билтени

bezbusrbiji

Безбедност у Србији

Билтен излази два пута годишње. Тематика билтена је прагматичког карактера и представља независно аналитичко процењивање стања безбедности у Србији – у најширем значењу тог појма.

Садржаји афирмишу систематски приступ различитим безбедносним проблемима: од анализе прилика у политичком и економском животу земље, преко „студије случаја“ у областима које покривају активности војске и полиције, домаће правосуђе и институције заштите животне средине и слично, све до прегледа и коментара догађања у непосредном окружењу која су од значаја за безбедност у Србији.