Позив за Трећу научну конференцију о урбаној безбедности и урбаном развоју – УБУР 2024

Трећу научну конференцију о урбаној безбедности и урбаном развоју у Републици Србији организују Факултет безбедности и Архитектонски факултет Универзитета у Београду с циљем даљег развијања академске расправе о комплексности све израженијих безбедносних проблема и изазова у урбаном простору. На дневном реду, као и претходних конференција, наћи ће се теме које на различите начине повезују питања безбедности са урбаним простором и његовим развојем, у настојању да се нађу најбоља решења за све сложеније безбедносне и урбане изазове 21. века.

Важни датуми – крајњи рокови:

• 20. април 2024. Пријава теме са предајом апстракта
• 25. април 2024. Обавештење о прихватању апстракта
• 20-28. јун 2024. Регистрација учесника
• 01. јул 2024. Предаја прве верзије рада
• 01. јул 2024. Датум одржавања конференције
• 01. август 2024. Предаја коначне верзије рада (након рецензије)

Место одржавања скупа:
Архитектонски факултет Универзитета у Београду
Адреса: Булевар краља Александра 73/2, 11000 Београд, Република Србија

Званични језик конференције:
Текст, презентација и излагање рада су на српском језику.

Котизација:
Учешће на конференцији је без котизације.