ВИСОКО РАНГИРАНИ ИНОВАТИВНИ ПРИСТУП ПРОЈЕКТНЕ ИДЕЈЕ

Факултет безбедности је од септембра 2017. године члан DAnube river region Resillience Exchange network (DAREnet) пројекта у оквиру Horizon 2020 програма финансираног од ЕУ под бројем: 740750.

У оквиру DAREnet пројекта поред реализације многобројних задатака, остварују се и четири циклуса сакупљања идеја за иновативна решења у функцији унапређења система заштите и одбране од поплава на простору држава кроз које протиче Дунав.

У том смислу DAREnet  и EUSDR PA5  пројекат одржали су заједнички научно- стручни скуп под називом Danube Flood Resilience Innovation Event у периоду од 15. до 18, септембра 2021. године у Будимпешти и Balatonföldvár. Том приликом, једна од идеја овог скупа била је покретања Danube Flood Resilience Innovation Competition са циљем да се идентификују и подрже иновативни приступи, концепти и решења унапређења система заштите и одбране од поплава у региону држава кроз које протиче Дунав, те је у том смислу и отворен конкурс на који се доцент др Дејан Радовић, као члан DAREnet тима Факултета безбедности пријавио са предлогом и образложењем функционалног потенцијалног пројекта под називом: „Establishing a risk knowledge platform to support the early warning national systems in the Danube region“

Координатори и менаџмент DAREnet пројекта су високо вредновали овај предлог и на 3rd Annual Practitioner форум-у одржаном у Пловдиву, у марту 2022. године, доделили треће место у категорији пројектне идеје.