Успешно завршена нова акредитација установе и студијских програма Факултета безбедности

Одлукама Националног тела за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању Републике Србије од 07.09.2021. године (ре)акредитована је установа, као и сви студијски програми Факултета безбедности.