ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – август 2021.

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС

 1. Индекс (добија се на Факултету)
 2. Један пријавни лист ШВ-20 и један семестрални лист (добијају се на Факултету)
 3. Оригинална сведочанства I, II, III и IV разред
 4. Оригинал дипломе о завршеној средњој школи
 5. Извод из матичне књиге рођених (са холограмом)
 6. Две фотографије 3,5 х 4,5 цм
 7. Докази о уплати на рачун Факултета безбедности (број рачуна 840-1832666-90 и позив на број 999):
  • трошкова уписа у износу од 8.500,00 динара (плаћају сви студенти)
  • за Центар за развој каријере и саветовања студената Универзитета у Београду 100,00 динара (плаћају сви студенти)
  • прве рате школарине у износу од 30.000,00 динара (плаћају самофинансирајући студенти)