МГУ ,,Ломоносов“ – виртуелни Дан отворених врата за стране студенте

МГУ ,,Ломоносов“ 23. маја одржати виртуелни Дан отворених врата за стране студенте који ће бити доступан на руском и енглеском језику, а ради обавештавања кандидата о понуди студија на наведеном универзитету. Линкови за више информација и за приступ виртуелном дану су:

КОЛОКВИЈУМ ИЗ ПРЕДМЕТА ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Обавештавају се студенти да ће се колоквијум из предмета Здравствена и социјална заштита одржати на Војној академији, у  Кино сали, у уторак 25. маја, од 10 часова полаже 1. група студената,  и од 11 часова полаже  2.група студената, према броју индекса:

 • 1. Група полаже од 10 часова: Старије генерације и студенти од броја индекса 295/15 до 85/18
 • 2. Група полаже од 11 часова: Студенти од броја индекса 95/18  до 378/18

Није потребна пријава за излазак на колоквијум, али је потребно пријавити испит за јунски рок.

Студенти задовољни бројем бодова и предложеном оценом могу доћи у термину испита у јунском року, или послати индекс по колегама, у среду 02.06. у 9.30 часова да предају индекс и у 12.30 часова да узму свој индекс. Демонстратор ће бити испред Кино сале на Војној академији  од 9.30 до 9.45 да покупи индексе, и у 12.30 часова ће изаћи да преда потписане индексе студентима.

Студенти који не желе да полажу колоквијум у мају, већ излазе на испит/колоквијум у јунском року, полагаће у среду 02. јуна на Војној академији, у кино сали, такође у две групе, према горе наведеном распореду (1. Група од 9 часова старије генерације и студенти од броја индекса 295/15 до 85/18 и 2.група од 10 часова студенти од броја индекса 95/18  до 378/18).

Студент се може определити да ли ће изаћи у једном од два понуђена термина, 25. маја или 2. јуна. Није могуће изаћи у оба термина.

Проф. др Слађана Јовић

КОЛОКВИЈУМ ИЗ ПРЕДМЕТА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Обавештавају се студенти четврте године основних академских студија да ће се колоквијум из предмета Безбедност и здравље на раду одржати на Војној академији, у Кино сали, у четвртак 27. маја од 12 часова 1. група студената, од 13 часова 2. група студената и од 14 часова 3. група студената, према броју индекса:

 • 1. група полаже од 12 часова: Старије генерације и студенти од броја индекса 196/14 до 26/17
 • 2. група полаже од 13 часова: Студенти од броја индекса 27/17 до 170/17
 • 3. група полаже од 14 часова: Студенти од броја индекса 173/17 до 853/20

Није потребна пријава за излазак на колоквијум, али је потребно пријавити испит за јунски рок.

Студенти задовољни бројем бодова и предложеном оценом могу доћи у термину испита у јунском року на Војну академију, или послати индекс по колегама, у среду 02.06. у 12.30 часова да предају индекс и у 14.30 часова да узму свој индекс. Демонстратор ће бити испред Кино сале на Војној академији  од 12.30 до 12.45 да покупи индексе, и у 14.30 часова ће изаћи да преда потписане индексе студентима.

Студенти који не желе да полажу колоквијум у мају, већ излазе на испит/колоквијум у јунском року, полагаће у среду 02. јуна на Војној академији, у кино сали,  такође у три групе, према горе наведеном распореду (1. Група од 12 часова старије генерације и студенти од броја индекса 196/14 до 26/17 2. Група од 13 часова студенти од броја индекса 27/17 до 170/17  и 3. Група полаже од 14 часова студенти од броја индекса 173/17 до 853/20 ).

Студент се може определити да ли ће изаћи у једном од два понуђена термина, 27. маја или 2. јуна. Није могуће изаћи у оба термина.

Проф. др Слађана Јовић

ПОЗИВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ЛЕТЊЕ ПРАКСЕ – НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

објављује

ПОЗИВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ЛЕТЊЕ ПРАКСЕ

студентима треће, четврте или пете године студија у Републици Србији
(у обиму од најмање 240, односно 300 ЕСПБ бодова)

и

држављанима Републике Србије који студирају у иностранству

Народна банка Србије традиционално организује праксу како би студентима приближила рад централне банке као институције од чијег пословања зависи стабилност финансијског система и како би их упознала с разноврсним функцијама које обавља. Поред тога, студенти ће имати прилику да у пракси примене теоријска знања и стекну пословно искуство у области централног банкарства.

На летњу праксу, која ће се обавити од 1. јула до 31. августа 2021. године, Народна банка Србије ће примити до 37 студенатa треће, четврте или пете године студија који студирају на високошколским установама акредитованим од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета, а који ће завршетком студија остварити најмање 240, односно 300 ЕСПБ бодова, и то са следећих студијских програма или модула:

 • у основним организационим јединицама:
  Економијa и финансијe; Економска анализа и политика; Финансије, банкарство и осигурање; Статистика, информатика и квантитативне финансије; Примењена статистика и квантитативна анализа; Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање; Међународна економија и спољна трговина; Пословна информатика; Квантитативне финансије – IMQF (основне студије завршене на математичком или електротехничком факултету); Право; Електротехника (Електротехника и рачунарство; Софтверско инжењерство); Техничке науке (Софтверско инжењерство и информационе технологије); Математика (Математика – модул Рачунарство и информатика; Статистика, актуарска и финансијска математика; Информатика); Рачунарска мултимедија или Информационе технологије; Организационе науке (Информациони системи и технологије); Студије наука безбедности; Машинство (Tермотехника),
 • у Филијали у Нишу: Финансије, банкарство и осигурање,
 • у Заводу за израду новчаница и кованог новца – Топчидер: мастер студије електротехнике и рачунарства са следећим знањима: администрација мрежа (конфигурација мрежних рутера сходно технологији, креирање статичких рута и обезбеђивање динамичког рутирања према протоколу; подешавање firewall-ова, креирање демилитаризованих зона, инсталирање и конфигурација ASA уређаја, омогућавање успостављања сигурносних веза међу мрежним уређајима), администрација система заснованих на Linux оперативном систему, администрација система заснованих на Windows оперативном систему, успостављање и управљање инфраструктуром Windows сервера, познавање Active Directory технологије, имплементација АД, заштита домена уз помоћ групне полисе, израда backup-а и restorе-a, решавање проблема у АД.

На летњу праксу примa се и до пет студената – држављана Републике Србије који студирају у иностранству на претходно наведеним или сродним студијским програмима.

Услови за пријављивање студената који студирају у Републици Србији су следећи:

 • просечна оцена остварена током студија најмање 8,00;
 • апсолвентски стаж не траје дуже од годину дана од дана уписа апсолвентског стажа,
 • држављанство Републике Србије.

Уколико желите да стекнете практична стручна знања и искуство, а мотивисани сте да се кроз двомесечну праксу и осмочасовно радно време непосредно упознате с пословањем Народне банке Србије, потребно је да Дирекцији за људске ресурсе и организациона питања путем имејла letnja.praksa@nbs.rs или поштом, односно лично на адресу Београд, Краља Петра 12, с назнаком „За летњу праксу“, доставите следеће:

 • биографију и мотивационо писмо,
 • оригинално уверење, односно потврду високошколске установе с подацима о години студија и просечној оцени, односно успеху оствареном у току студија (преведену на српски језик, за студенте из иностранства) – не старију од месец дана,
 • уверење о држављанству Републике Србије.

Рок за пријављивање је 21. мај 2021. године, након чега ће бити организована селекција пријављених кандидата који испуњавају основне услове.

У поступку избора студената који студирају на високошколским установама у Републици Србији спровешће се тестирање које обухвата проверу познавања основних информација о Народној банци Србије, њеном делокругу и пословању, знања енглеског језика и општег образовања и информисаности.

О времену и месту тестирања студенти ће бити обавештени путем веб-сајта Народне банке Србије: www.nbs.rs.

Поступак избора студената који студирају у иностранству извршиће се на основу биографије и успеха оствареног у току студија. Студенти који студирају у иностранству потребно је да су остварили најмање 80% од најбољег успеха на универзитету на ком студирају.

Неблаговремено поднете и непотпуне пријаве неће бити разматране.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
Дирекција за људске ресурсе и организациона питања
11000 Београд, Краља Петра 12

Телефони за контакт: 011/3027-391, 011/3028-771, 011/3028-773 или 011/3028-776