Реверс докумената

Да би студент подигао на реверс сведочанства и диплому средње школе из свог досијеа, пре свега мора имати регулисан статус и измирена сва дуговања за текући семестар школске године.

У Студентској служби студент потписује да је подигао документа и предаје следеће:

  •  оверен индекс (који остаје у досијеу док студент не врати документа)
  •  уплату на 1.000,00 динара на текући-рачун факултета 840-1832666-90, позив на број 600; сврха уплате: подизање докумената на реверс.

Документа се преузимају одмах, али је потребно вратити их Студентској служби, истог, или евентуално наредног дана.

Уколико студенту нису потребни оригинали докумената, неоверене копије може добити у Студентској служби, без накнаде.