Дупликат индекса

Уколико сте индекс изгубили или уништили, за добијање новог потребно је предати:

Дупликат индекса се подиже лично, након неколико дана.