Уверење о положеним испитима

Садржи осим предмета, оцена и просека оцена, које је студент положио у току студија и основне податке о студенту (име, презиме, име једног родитеља, датум и место рођења, статус студента, годину уписа на факултет и који пут је уписан и на коју годину студија).

Користи се за:

  • конкурисање за студентске кредите и стипендије које додељују општине, фирме, организације, удружења и  др.
  • студентске домове
  • студентске домове по економским ценама
  • визирање
  • признавање испита на другим високошколским установама, и сл.

Потребно је предати:

  • захтев за издавање уверења о положеним испитима;
  • индекс;
  • уплата од 1.900,00 динара на текући-рачун Факултета, позив на број 600 и сврха плаћања: издавање уверења о положеним испитима (не плаћају само студенти на буџету који конкуришу за домове, кредите и стипендије).

Уверење се подиже лично, након неколико дана.