Учешће ФБ на 47. Mеђународном конгресу КГХ

У Београду је од 30. новембра до 2. децембра 2016. у Сава центру одржан 47. Међународни конгрес и изложба о климатизацији, грејању и хлађењу – (47. KGH kongres – 47th HVAC&R Congress). Конгрес је одржан у организацији Друштва за KGH Србије – Serbian Society for HVAC&R. Конгресу је присуствовало више од 800 учесника из Србије и преко 30 земаља, који су презентовали и пратили излагања преко 100 научних радова и стручних саопштења из 19 тематских области. Поред тога, на Конгресу је учествовало више од 130 домаћих и светских компанија које су на својим штандовима изложиле најновија технолошка достигнућа и производе из област KGH. Међу страним учесницима, између осталих били су и представници највећих светских удружења у овој области – амерички ASHRAE, европски REHVA, руски AVOK и кинески GREE.

Главна тематска област на Конгресу је била  пројектовање и изградња паметних градова и насеља, здравих и одрживих зграда и објеката у циљу заустављања климатских промена. У том циљу разматрана су и најновија достигнућа у областима: приближавање зградама и градовима нулте емисије CO2, обнављање јавних зграда и насеља ради постизања минималне потрошње енергије из спољних јавних извора – nZEB (near Zero Energy Building).

Факултет безбедности је представљао проф. Зоран Кековић који је учествовао у својству члана програмског одбора Конгреса, али и у саставу председништва сесије и Форума: Europe, Asia, Australia, Africa and America Harmonised Rurban Development Needs – HVAC & Cold Chain, Healthy Energy Plus Buildings, SMART Zero CO2 Settlements, Sustainability, Security and Resilience.

У оквиру ове сесије био је изложен и рад: DISASTER MANAGEMENT IN SMART SETTLEMENT – RESILIENCE APPROACH, Zoran KEKOVIĆ, Vladimir NINKOVIĆ, Ozren DŽIGURSKI, Faculty of Security, Serbia. Рад је имао запажен успех и привукао је интересовање учесника Конгреса.