Потписан уговор о сарадњи са Правним факу. у Подгорици

Декан Факултета безбедности Универзитета у Београду, проф. др Ивица Радовић и декан Правног факултета Универзитета Црне Горе, проф. др Велимир Ракочевић потписали су 7.12.2016. године у Подгорици споразум о сарадњи.

Циљ успостављања сарадње је промовисање и унапређење академске и културне повезаности између ових институција. Споразум ће послужити као општи оквир за институционалну сарадњу, а олакшаће члановима институција даље разматрање и развијање специфичних облика сарадње од обостраног интереса. Сарадња ће се огледати у повезивању и размени наставног особља и студената, заједничко учешће и аплицирање за приступ фондовима намењеним образовном и научно-истраживачком раду, извођење заједничких програма, симпозијума, конгреса, семинара, курсева, летњих школа, радионица и других видова сарадње од обостраног интереса.