Споразум о сарадњи са Институтом за стандардизацију

Факултет безбедности и Институт за стандардизацију Србије, закључили су 24. маја 2017. године Споразум о сарадњи којим је успостављена пословно-техничка сарадња на пословима у области стандардизације.

Циљ сарадње је остваривање низа самосталних и заједничких активности обе институције усмерених ка бољем и ефикаснијем информисању и образовању о систему националне стандардизације, као и унапређењу инфраструктуре квалитета у Републици Србији, чиме би се студентима и другим заинтересованим омогућило и учинило доступним стицање знања из области стандрдизације, односно инфраструктуре квалитета.

Радном састанку, који је претходио закључењу Споразума, присуствовали су поред потписника Споразума, декана Факултета, проф. др. Ивице Радовића и директорке Института за стандардизацију Србије Татјане Бојанић, и руководилац Сектора за информатичко издавачку делатност Института, Виолета Нешковић Поповић, руководилац Сектора за опште области стандардизације, Радиша Кнежевић, шеф катедре студија безбедности, који је истовремено и председник Националне комисије за стандарде из области безбедности и отпорности, проф. др Зоран Кековић, продекан за наставу, проф. др Божидар Бановић и секретар Факултета, Невена Настић Драгутиновић.