Godišnjak Fakulteta bezbednosti

Godišnjak Fakulteta bezbednosti je naučni časopis na listi Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u kojem se objavljuju naučni i stručni članci iz uže naučne oblasti nauka bezbednosti, kao i tekstovi iz drugih društvenih nauka i disciplina, ako se u njima teorijski ili empirijski obrađuju bezbednosna pitanja ili problemi u vezi sa istraživanjima u oblasti bezbednosti.

Rukopisi se dostavljaju isključivo elektronskom poštom na adresu godisnjakfb@fb.bg.ac.rs . Radovi treba da budu pripremljeni u skladu sa Uputstvom za autore:

 

Istorijat Godišnjaka 

Zbornik Fakulteta odbrane i zaštite (1995-1999)

Na Fakultetu odbrane i zaštite Univerziteta u Beogradu 1995. godine pokrenut je Zbornik koji je za cilj imao afirmisanje izdavačke delatnosti tadašnjeg fakulteta kroz objavljivanje naučnih i stručnih radova nastavnika i saradnika zaposlenih na Fakultetu. Zbornik je objavljivan na svake dve godine i sadržao je radove iz oblasti bezbednosti, odbrane i zaštite,  ali je obuhvatao i druge teme koje su se izučavale u sklopu nastavnog plana tadašnjeg Fakulteta odbrane i zaštite: uzroci oružanih sukoba, međunarodno ratno pravo, ekološke krize, saradnja u bezbednosti,  poslovna zaštita i slično.

Uzimajući u obzir tadašnje društvene okolnosti u kojima je Fakultet odbrane i zaštite radio u smanjenom kapacitetu bez jasne slike buduće uloge u sistemu visokog obrazovanja, Zbornik je poslužio i kao forum za razmatranje mogućnosti i perspektiva rešavanja statusa Fakulteta, pa je u izdanju iz 1997. godine diskutovano o osnovama transformacije Fakulteta, predlogu budućeg nastavnog plana Fakulteta i o modalitetima školovanja stručnih kadrova za civilnu zaštitu i upravljanje zaštitom životne sredine.

Godine 1999. objavljen je poslednji broj Zbornika Fakulteta odbrane i zaštite pod ovim nazivom, i u njegov sadržaj prvi put su, pored naučnih i stručnih članaka, uvršteni prikazi doktorskih disertacija i magistarskih teza odbranjenih na Fakultetu, kao i monografija i udžbenika u sklopu izdavačke delatnosti Fakulteta.

Zbornik radova Fakulteta civilne odbrane/Fakulteta bezbednosti (2000-2007)

Nakon povratka u pun kapacitet rada, usvajanja novog nastavnog plana i promene imena u Fakultet civilne odbrane, 2000. godine nastavlja se objavljivanje Zbornika, i to na godišnjem nivou. U prvom izdanju pod novim nazivom uvodni članci bili su posvećeni revitalizaciji struke i transformaciji Fakulteta, analizi motivacionih profila kandidata za upis na Fakultet, kao i savremenim koncepcijama civilne odbrane u sistemu opšte odbrane. U ovom broju je, pored 16 naučnih članaka nastavnika i saradnika Fakulteta civilne odbrane, objavljeno i šest prikaza doktorskih disertacija i magistarskih teza odbranjenih na Fakultetu, kao i sedam prikaza najnovijih monografija i udžbenika u izdanju Fakulteta. U narednih sedam izdanja Zbornika u proseku je objavljivano 25 naučnih i stručnih članaka, dok su prikazi prošireni i na aktuelna monografska izdanja drugih izdavača.

Godišnjak Fakulteta bezbednosti (2008-danas)

Od 2008. godine i promene naziva, novi Godišnjak Fakulteta bezbednosti, po uzoru na izdanja drugih fakulteta i univerziteta, postaje naučni časopis na listi Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije za društveno-humanističke nauke. Tokom poslednjih 11 godina izlaženja Godišnjaka, u njemu je objavljeno oko 200 naučnih i stručnih članaka, a pored nastavnika i saradnika Fakulteta, među autorima su zastupljeni i studenti doktorskih, master i osnovnih studija Fakulteta bezbednosti, kao i autori sa drugih univerziteta, fakulteta i naučnih instituta.

  • Da bi ste videli celokupan Godišnjak u PDF formatu, kliknite na sliku
Godišnjak radova 2018.

(klik na sliku za download celokupnog izdanja ili pojedinačnih radova)

Godisnjak FB2017Godišnjak radova 2017.

(klik na sliku za download celokupnog izdanja ili pojedinačnih radova)

Godisnjak FB2016 Godišnjak radova 2016.

(klik na sliku za download celokupnog izdanja)

Godišnjak radova 2015.

(klik na sliku za download celokupnog izdanja)

 Godišnjak radova 2014.
Godišnjak radova 2013.

 

Godišnjak radova 2012.

 

Godišnjak radova 2011.

 

Godišnjak radova 2010.

 

Godišnjak radova 2009.

 

Godišnjak radova 2008.

 

Zbornik radova 2007.

 

Zbornik radova 2006.
Zbornik radova 2005.
Zbornik radova 2004.
Zbornik radova 2003.
Zbornik radova 2002.
Zbornik radova 2001.
Zbornik radova 2000.
Zbornik radova 1999.
Zbornik radova 1997.
Zbornik radova 1995.