Годишњак Факултета безбедности

Годишњак Факултета безбедности је научни часопис на листи Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у којем се објављују научни и стручни чланци из уже научне области наука безбедности, као и текстови из других друштвених наука и дисциплина, ако се у њима теоријски или емпиријски обрађују безбедносна питања или проблеми у вези са истраживањима у области безбедности.

Рукописи се достављају електронски преко система SCIndeks  путем опције „Пријави рукопис“.

 

Историјат Годишњака 

Зборник Факултета одбране и заштите (1995-1999)

На Факултету одбране и заштите Универзитета у Београду 1995. године покренут је Зборник који је за циљ имао афирмисање издавачке делатности тадашњег факултета кроз објављивање научних и стручних радова наставника и сарадника запослених на Факултету. Зборник је објављиван на сваке две године и садржао је радове из области безбедности, одбране и заштите,  али је обухватао и друге теме које су се изучавале у склопу наставног плана тадашњег Факултета одбране и заштите: узроци оружаних сукоба, међународно ратно право, еколошке кризе, сарадња у безбедности,  пословна заштита и слично.

Узимајући у обзир тадашње друштвене околности у којима је Факултет одбране и заштите радио у смањеном капацитету без јасне слике будуће улоге у систему високог образовања, Зборник је послужио и као форум за разматрање могућности и перспектива решавања статуса Факултета, па је у издању из 1997. године дискутовано о основама трансформације Факултета, предлогу будућег наставног плана Факултета и о модалитетима школовања стручних кадрова за цивилну заштиту и управљање заштитом животне средине.

Године 1999. објављен је последњи број Зборника Факултета одбране и заштите под овим називом, и у његов садржај први пут су, поред научних и стручних чланака, уврштени прикази докторских дисертација и магистарских теза одбрањених на Факултету, као и монографија и уџбеника у склопу издавачке делатности Факултета.

Зборник радова Факултета цивилне одбране/Факултета безбедности (2000-2007)

Након повратка у пун капацитет рада, усвајања новог наставног плана и промене имена у Факултет цивилне одбране, 2000. године наставља се објављивање Зборника, и то на годишњем нивоу. У првом издању под новим називом уводни чланци били су посвећени ревитализацији струке и трансформацији Факултета, анализи мотивационих профила кандидата за упис на Факултет, као и савременим концепцијама цивилне одбране у систему опште одбране. У овом броју је, поред 16 научних чланака наставника и сарадника Факултета цивилне одбране, објављено и шест приказа докторских дисертација и магистарских теза одбрањених на Факултету, као и седам приказа најновијих монографија и уџбеника у издању Факултета. У наредних седам издања Зборника у просеку је објављивано 25 научних и стручних чланака, док су прикази проширени и на актуелна монографска издања других издавача.

Годишњак Факултета безбедности (2008-данас)

Од 2008. године и промене назива, нови Годишњак Факултета безбедности, по узору на издања других факултета и универзитета, постаје научни часопис на листи Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за друштвено-хуманистичке науке. Током последњих 11 година излажења Годишњака, у њему је објављено око 200 научних и стручних чланака, а поред наставника и сарадника Факултета, међу ауторима су заступљени и студенти докторских, мастер и основних студија Факултета безбедности, као и аутори са других универзитета, факултета и научних института.

  • Да би сте видели целокупан Годишњак у ПДФ формату, кликните на слику
Godisnjak FB2019  Годишњак радова 2019.

(клик на слику за download целокупног издања)

Годишњак радова 2018.

(клик на слику за download целокупног издања или појединачних радова)

Godisnjak FB2019 Годишњак радова 2017.

(клик на слику за download целокупног издања или појединачних радова)

Godisnjak FB2016  Годишњак радова 2016.

(клик на слику за download целокупног издања)

 Годишњак радова 2015.

(клик на слику за download целокупног издања)

  Годишњак радова 2014.
Годишњак радова 2013.

 

Годишњак радова 2012.

 

Годишњак радова 2011.

 

Годишњак радова 2010.

 

Годишњак радова 2009.

 

Годишњак радова 2008.

 

Зборник радова 2007.

 

Зборник радова 2006.
Зборник радова 2005.
Зборник радова 2004.
Зборник радова 2003.
Зборник радова 2002.
Зборник радова 2001.
Зборник радова 2000.
Зборник радова 1999.
Зборник радова 1997.
Зборник радова 1995.