Продужење рока студирања – подношење молбе

Студенти уписани 2012/13. године и реуписани студенти, којима рок за завршетак стидија истиче док краја ове школске 2019/2020. године, треба да поднесу молбу да им се овај рок продужи.

Молбу поднети у архиви факултета до 30.09.2020. године. Образац узети у холу факултета, испред архиве или на преузети са линка на интернет презентацији Факултета безбедности.