ОБУКА МЕНАЏЕРА ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ – званично евидентиран и одобрен први кратак програм студија у области заштите података о личности у домаћем образовном  систему

Решењем Националног савета за високо образовање од 20.05.2020. године, званично је евидентиран и одобрен први кратак програм студија у области заштите података о личности у домаћем образовном  систему. Обука менаџера за заштиту података о личности спроводиће се на Факултету безбедности Универзитета у Београду, уз блиску сарадњу са Службом Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. Полазници кратког програма ће имати јединствену прилику да стекну функционална, темељна и применљива знања и вештине, кроз спој класичне универзитетске наставе и стручне праксе. Циљ програма је да омогући развој комплетних стручњака, оспособљених за примену закона и других прописа, међународних и националних стандарда, савремених информационих технологија и принципа безбедносног менаџмента, спремних за решавање практичних проблема и комуникацију са надлежним органима јавне власти.

Конкурс за кратки програм студија ће бити расписан у септембру 2020. године. Право уписа имају кандидати са стеченим најмање средњим образовањем  у трајању од четири године, који су ангажовани или намеравају да се стручно баве проблематиком обраде и заштите података о личности и рангирају се у оквиру уписне квоте. Предност приликом рангирања имају кандидати са чијим послодавцима је Факултет закључио Уговор о приоритетном праву уписа на кратки програм студија, док се остали кандидати распоређују на основу времена пријављивања.

Програм траје шест месеци, при чему је  готово половина од укупног броја часова резервисана за стручну праксу и практичну наставу, коју ће реализовати Служба Повереника као наставна база, у складу са Споразумом Факултета и Повереника. Полазници похађају наставу из четири предмета, а она се, по правилу, одвија у поподневним часовима и, у значајној мери, уз коришћење одговарајуће дигиталне платформе и методе даљинске наставе. Испити се полажу пред комисијом, након завршетка наставног процеса.

Цена кратког програма студија „Обука менаџера за заштиту података о личности“ износи 78.500,00 динара. По успешном окончању студија, полазници стичу сертификат о соспособљености за обављање послова Менаџера за заштиту података о личности.