Кашњење уплате, уписа или овере

Уколико студент касни са уплатом рате за школарину или за упис и оверу семестра дужан је да уплати 1.780,00 динара на текући-рачун факултета 840-1832666-90, позив на број 600; сврха уплате: кашњење.