Испис са факултета

За испис је потребно предати:

  • захтев за испис (добија се на факултету или одштампати) заведен у архиви Факултета (канцеларија број 9 у приземљу)
  • потврда из библиотеке да студент не дугује књиге
  • индекс
  • уплату на 3.910,00 динара на текући-рачун Факултета 840-1832666-90, позив на број 600; сврха уплате: испис са  факултета;
  • у случају исписа са факултета примењује се из Правилника о мерилима за утврђивање висине школарине, административних и других услуга које нису обухваћене школарином:

Члан 35.

Уколико се студент исписује са студија у току школске године, нема право на  повраћај износа школарине коју је уплатио до подношења захтева за издавање исписнице. Уколико није измирио све обавезе плаћања школарине, у случају да школарину плаћа у ратама, дужан је да приликом подношења захтева за издавање исписнице изврши уплату свих доспелих рата и доказе о уплати достави Студентској служби пре издавања исписнице.


НАПОМЕНА: процедура исписа траје неколико дана, а информацију о тачном термину  преузимања исписне документације добићете у Студентској служби приликом предаје захтева.