Студентска чип картица

Сви студенти који су уписали зимски семестар у текућој школској години имају право на студентску чип картицу. Они који су смештени у домовима користе је за сва плаћања, као и за отварање и затварање врата соба и читаоница, као и за исхрану. Сви остали користе је за исхрану у студентским ресторанима, UNIQA осигурање, ISIC, EYCA и многе друге попусте.

За израду студентске картице потребни су индекс и лична карта, као и уплату на благајни једне од три канцеларије Службе за информационе технологије:

  • Дирекција УСЦБ, ул. Светозара Марковића 56, Београд, тел. 011/36-37-299;
  • Студентски град, II блок, Г крило, ул. Тошин Бунар 147, тел. 011/31-02-988;
  • Студентски дом „Карабурма“, ул. Мије Ковачевића 7/Б, тел. 011/20-79-750.

Израда картице траје неколико минута а може се извадити, продужити или заменити током целе школске године