Смештај у студентским домовима

Конкурс који се реализује од половине септембра па до краја октобра текуће године расписују Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Студентски центар „Београд“.

Право на смештај имају студенти који се финансирају из буџета, уписани први пут у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена, који су држављани Републике Србије и чије пребивалиште није у седишту факултета. За студенте другог и трећег степена студија услов је и да нису у радном односу.

Конкурсна документација (оригинали или оверене фотокопије):