Međunarodna akademska konf. o LJUDSKOJ BEZBEDNOSTI

Treća međunarodna akademska konferencija o ljudskoj bezbednosti održana je u Rektoratu Univerziteta u Beogradu 4. i 5. novembra 2016. godine. Konferencija o ljudskoj bezbednosti je jedina akademska konferencija u regionu koja se bavi konceptom i pitanjima ljudske bezbednosti. U radu Konferencije učestvovali su eminentni stručnjaci i predavači: Mary Martin, LSE; Edward Newman, University of Leeds; J. Peter Burgess, Professor Ecole Normale Supérieure, Paris; Dragana Avramov, Population and Social Policy Consultants (PSPC) Brussels; Selim Jahan, Director of UNDP’s Human Development Report Office (HDRO) in New York. Pored njih, aktivno učešće na Konferenciji su imali naučnici iz 19 država, koji su prezentovali svoje najnovije radove i istraživanja u oblasti ljudske bezbednosti. Konferenciju je organizovao Centar za istraživanje ljudske bezbednosti Fakulteta bezbednosti, a adekvatnu pomoć i podršku pružili su Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MPNTR), Organizacija za evropsku bezbednosti saradnju (OSCE), Program Ujednjenih nacija za razvoj (UNDP) i Građanska mreža za mir, pomirenje i ljudsku bezbednosti (Claim).