Међународна академска конф. о ЉУДСКОЈ БЕЗБЕДНОСТИ

Трећа међународна академска конференција о људској безбедности одржана је у Ректорату Универзитета у Београду 4. и 5. новембра 2016. године. Конференција о људској безбедности је једина академска конференција у региону која се бави концептом и питањима људске безбедности. У раду Конференције учествовали су еминентни стручњаци и предавачи: Mary Martin, LSE; Edward Newman, University of Leeds; J. Peter Burgess, Professor Ecole Normale Supérieure, Paris; Dragana Avramov, Population and Social Policy Consultants (PSPC) Brussels; Selim Jahan, Director of UNDP’s Human Development Report Office (HDRO) in New York. Поред њих, активно учешће на Конференцији су имали научници из 19 држава, који су презентовали своје најновије радове и истраживања у области људске безбедности. Конференцију је организовао Центар за истраживање људске безбедности Факултета безбедности, а адекватну помоћ и подршку пружили су Министарство просвете, науке и технолошког развоја (МПНТР), Организација за европску безбедности сарадњу (OSCE), Програм Уједњених нација за развој (UNDP) i Грађанска мрежа за мир, помирење и људску безбедности (Claim).