Потписан Споразум о сарадњи са ФПЗ из Загреба

У петак, 28. октобра 2016. године, на Факултету безбедности потписан је Споразум о сарадњи између Факултета политичких знаности Свеучилишта у Загребу (ФПЗГ) и Факултета безбедности. У име Факултета политичких знаности, потписивању Споразума присуствовали су деканица ФПЗГ проф. др Лидија Кос Станишић и проф. др Синиша Таталовић, док су Факултет безбедности представљали декан Факултета проф. др Ивица Радовић, продекан за развој проф. др Зоран Драгишић, проф. др Слађана Ђурић, проф. др Зоран Кековић, мс Владимир Ајзенхамер и мс Милан Липовац.

Декан Факултета безбедности проф. др Ивица Радовић гостима из Загреба укратко је представио историјат Факултета, актуелне наставне планове на свим нивоима студија, организацију Факултета, изазове који нам предстоје у наредном периоду, као и планове за даље унапређење наставног процеса и сарадње са другим институцијама. Гости из Загреба изразили су захвалност на гостопримству, нагласили да је Факултет безбедности једини природни партнер ФПЗГ-у у убласти студија безбедности и да, имајући у виду да се на Факултету безбедности студије безбедности изучавају на много више нивоа, с њихове стране постоји жеља за разменом знања, искустава, наставника и студената, као и за заједничком сарадњом на регионалним и међународним пројектима. Декан Факултета безбедности захвалио се гостима, као и продекану за научноистраживачки рад и постдипломске студије проф. др Желимиру Кешетовићу, који је заједно с колегама са ФПЗГ радио на припреми Споразума.

Споразум о сарадњи ће се спроводити кроз узајамно повезивање и размену наставника, ненаставног особља и студената, заједничко учешће и аплицирање за приступ фондовима намењеним образовном и научноистраживачком раду, извођење заједничких програма, симпозијума, конгреса, семинара, курсева, летњих школа, радионица и других видова сарадње, као и кроз размену стручне литературе, уџбеника и осталих академских публикација.