Промоција зборника радова „Заштита националне критичне инфраструктуре“

У Дому Војске Србије, у уторак, 18. марта представљен је тематски зборник радова „Заштита националне критичне инфраструктуре: регионална перспектива“, који представља стручни резултат међународне научне конференције која је крајем прошле године одржана у Београду, у организацији Факултета безбедности, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Института за корпоративну безбедност (Љубљана), Нафтне индустрије Србије и Привредне коморе Београда.

О зборнику радова говорио је помоћник министра просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије проф. др Ивица Радовић, који је нагласио значај конференције за будуће пројекте у овој области, а затим се присутнима обратио декан Факултета безбедности проф. др Радомир Милашиновић, који је истакао да је зборник радова круна међународне конференције где су се чула разна мишљења и где су представљени прегледи свих досадашњих достигнућа у овој области.

Проф. др Желимир Кешетовић и проф. др Зоран Кековић, чланови програмског одбора конференције и уредници зборника, представили су зборник радова и говорили су о значају који заштита критичне инфраструктуре има у 21. веку. Професор Кековић се захвалио учесницима конференције и ауторима радова што су део својих искустава и знања поделили са научном и стручном јавношћу и тако их учинили доступним. Професор Кешетовић говорио је о савременим опасностима природних катастрофа и злонамерних људских акција које изискују нови приступ заштите критичке инфраструктуре.

Присутнима су се обратили и помоћник министра одбране за политику одбране Мирослав Јовановић и начелник Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова Предраг Марић, који су истакли значај зборника који треба да буде подстицај свим доносиоцима политичких одлука да теми заштите критичне инфраструктуре посвете знатну пажњу. Јовановић је нагласио да ће Министарство одбране и даље пружати подршку свима који проучавају тему заштите националне критичне инфраструктуре, дефинисање и разрешења проблема из ове области.

Напори учесника конференције у истраживању и писању оригиналних научних и стручних радова, од којих су најрепрезентативнији одабрани за тематски зборник, имали су циљ да прикупљеним сазнањима помогну доносиоцима одлука у погледу стратегијског планирања и израде одговарајућих стратегијских докумената у области заштите критичне инфраструктуре.