Студенти Факултета безбедности волонтирају у Институту за међународну политику и привреду

У циљу промовисања науке у друштву, посебно код младих људи и подизања општег нивоа знања у Републици Србији, Институт за међународну политику и привреду спроводи Трећи циклус краткорочног волонтирања. Церемонија пријема нове генерације волонтера уприличена је 2. новембра 2015. године. Међу шест изабраних волонтера два кандидата су студенти Факултета безбедности: Милица Ћурчић, студент прве године докторских студија и Јованка Кувекаловић, студент мастер студија, чиме је још једном потврђен углед који Факултет безбедности ужива у научној заједници, као и потенцијал факултетског научног подмлатка.

Фото: преузето са сајта http://www.diplomacy.bg.ac.rs/actual_sr.php