Факултет безбедности партнер на пројекту ЕУ: Отпорност заштите критичне инфраструктуре у Европи

Пројекат: Отпорност заштите критичне инфраструктуре у Европи – Ресилиенце оф Цритицал Инфраструцтуре Протецтион ин Еуропе (РЕЦИПЕ) заснива се на претпоставци да недовољна и неадекватна заштита критичне инфраструктуре (ЦИП) представља озбиљну претњу безбедности, економији и стабилности европских држава, као и Европи у целини.

Пројекат РЕЦИПЕ омогућиће размену искустава и добре праксе између држава чланица ЕУ са различитим нивоима развоја у области заштите критичне инфраструктуре: Краљевине Шведске и Републике Хрватске, као и кандидата за чланство у ЕУ – Републике Србије, која прави прве кораке за успостављање интегрисаног система ЦИП.

Циљ пројекта је јачање отпорности система ЦИП, како на националном, тако и на европском нивоу, идентификовањем и превазилажењем недостатака у управљању и заштити критичне инфраструктуре узрокованих следећим ситуацијама:

  • Недовољним и неадекватним трансфером знања, искустава и добре праксе између земаља чланица ЕУ.
  • Недостатком подршке, комуникације и сарадње између јавног и приватног сектора.
  • Непостојањем стандардизованих ЦИП решења међу чланицама ЕУ и, нарочито, земаља кандидата,
  • Недовољном и неадекватном укљученошћу академске заједнице, што за последицу има недостатак научних и истраживачких активности на пољу управљања ризицима критичне инфраструктуре.

Активности пројекта, између осталог, укључују одржавање панел дискусија на националном нивоу, међународних радионица и конференције, као и израду студија изводљивости и смерница са препорукама добре праксе за сваки од анализираних ЦИП система.

Пројекат траје 18 месеци, а поред Факултета безбедности, учесници на пројекту су Државна управа за заштиту и спасавање – Хрватска (координатор пројекта), Велеучилиште Велика Горица – Хрватска и шведска Агенција за ванредне ситуације.

Покровитељ пројекта је Генерални директорат за хуманитарну помоћ и цивилну заштиту (ЕЦХО) Европске Комисије.