Предавање о безбедности на локалном нивоу

У организацији проф. др Зорана Кековића, наставника на предмету Системи безбедности, студенти друге године Факултета безбедности су 8. децембра имали прилику да слушају предавања о безбедности на локалном нивоу. Др Небојша Пантелић, главни полицијски саветник у Министарству унутрашњих послова Републике Србије и председник Интернационалне полицијске асоцијације (ИПА) у Србији, говорио је о искуству и пракси ИПА у области рада полиције у локалној заједници. Он је представио настанак и развој Одељења за рад полиције у заједници, шта је задатак полиције у локалној заједници, који су циљеви рада полиције у заједници и каква је упоредна страна пракса у овој области.

Др Пантелић такође је говорио о партнерству свих субјеката локалне заједнице у реализацији овог концепта, о моделима рада полиције са посебним фокусом на облицима деловања полиције у локалној заједници, о превентивном деловању и потреби за јавношћу рада полиције у овој области. Предавач је затим представио шта је досад остварено у концепту полиције у заједници у Србији, говорио је о почетку промена у односима између полиције и грађана и пренео део богатог личног искуства у раду са грађанима из своје 25-годишње каријере у Министарству унутрашњих послова. Др Небојша Пантелић на крају је представио рад ИПА у Србији и понудио студентима Факултета безбедности да слободно узму учешће у разноврсним активностима које ова организација спроводи.

Следеће излагање имао је Хајрудин Хајровић, директор Регионалног центра за стручно усавршавање и председник Савета за безбедност града Новог Пазара. Он је говорио о искуству и пракси Савета за безбедност у безбедности на локалном нивоу, на примеру Новог Пазара. Предавач је истакао да савети за безбедност заједно са организацијама цивилног друштва и грађанима треба да промовишу сарадњу између свих заинтересованих страна у области безбедности на локалном нивоу, што је посебно битно након увођења формалне могућности за успостављање ових тела кроз одредбе Закона о локалној самоуправи.Такође је истакао да је савет за безбедност града Новог Пазара почео да ради на реализацији концепта полиције у заједници на иницијативу полицијске управе Нови Пазар. Господин Хајровић на крају је споменуо да је 2016. године у Новом Пазару усвојена Стратегија безбедног града Новог Пазара , која има за циљ да мапира безбедносне проблеме на локалном нивоу, да укаже на главне безбедносне проблеме и да обавеже све локалне институције и друге заинтересоване актере, као и грађане, на решавање локалних проблема у области безбедности.

Након излагања гостију уследила су питања студената у вези са детаљима рада наших дипломираних студената у Министарству унутрашњих послова, као и у вези са начином рада савета за безбедност у градовима и општинама у Србији. На крају предавања, проф. др Зоран Кековић захвалио се гостима на занимљивим предавањима. Предавању је такође присуствовало петоро полицијских службеника МУП-а Републике Србије и истовремено чланова Интернационалне полицијске асоцијације у Србији, који су поделили своја искуства из рада с грађанима на локалном нивоу.