Konferencija „Pojas i put: balkanska perspektiva“

Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu, u saradnji sa predstavnicima akademske zajednice Narodne Republike Kine je 1. novembra 2016. godine u sali Kluba poslanika u Beogradu organizovao međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom „Pojas i put: balkanska perspektiva„.

U uvodnoj reči dekan Fakulteta bezbednosti prof. dr Ivica Radović je u svojstvu domaćina izrazio zadovoljstvo činjenicom da je veliki broj visokih zvanica svojim prisustvom uveličao konferenciju „Pojas i put: balkanska perspektiva“ i u tom smislu se posebno zahvalio članovima Vlade Republike Srbije i predstavnicima Ministarstva spoljnih poslova, predstavnicima stranih ambasada u Beogradu, profesorima i istraživačima Univerziteta u Beogradu, kao i rukovodiocima sistema bezbednosti Republike Srbije, pre svega predstavnicima Ministarstva odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova, Bezbednosno-informativne agencije, Vojnobezbednosne i Vojnoobaveštajne agencije. Posebne izraze zahvalnosti dekan Fakulteta bezbednosti uputio je učesnicima konferencije koje je individualno prepoznao, kao i institucije iz kojih dolaze.

Nakon toga, prof. dr Radović pružio je osnovne smernice u vezi sa globalnom ekonomskom inicijativom predsednika Narodne Republike Kine Si Đinpinga „Pojas i put“, a sa posebnim osvrtom na okvir saradnje „16+1″, odnosno šesnaest zemalja Centralne i Istočne Evrope sa Kinom. Dekan Fakulteta bezbednosti je u svom uvodnom izlaganju istakao i značaj globalne kineske ekonomske inicijative po zemlje Balkana i u tom smislu istakao da bi međunarodna naučna konferencija „Pojas i put: balkanska perspektiva“ trebalo da omogući interdisciplinarnu raspravu na kojoj će domaći i inostrani stručnjaci diskutovati o najvažnijim pitanjima, najnovijim trendovima, konkretnim izazovima i mogućim rešenjima u vezi sa planom „16+1″.

Prof. dr Radović zatim je dao reč prvom potpredsedniku Vlade Republike Srbije i Ministru spoljnih poslova gospodinu Ivici Dačiću. Prvi potpredsednik Vlade gospodin Ivica Dačić zahvalio se dekanu, Fakultetu bezbednosti i predstavnicima akademske zajednice iz Kine na organizaciji međunarodne naučne konferencije o ovako važnoj temi za svet, Evropu, Balkan i Srbiju. U tom smislu potpredsednik Vlade Dačić istakao je da je inicijativa „Pojas i put“ više nego korisna i prihvatljiva za Republiku Srbiju, jer ima veliki razvojni potencijal, naročito u oblasti razvoja infrastrukture, povećanja obima investicionih ulaganja i proširenja ukupnog obima robne razmene.

Prvi potpredsednik Vlade Dačić podsetio je da je Treći sastanak šefova vlada NR Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope održan pre dve godine u Beogradu i da je to bio „najvažniji spoljnopolitički skup održan u našoj zemlji u prethodnih nekoliko decenija“, s obzirom na činjenicu da je na njemu učešće uzelo četrnaest premijera i tri vicepremijera, kao i preko 6.200 članova delagacija, privrednika i novinara. Na sastanku je usvojen dokument „Beogradske smernice“ koji je dao pregled ostvarenih rezultata u saradnji „16+1″ i definisao buduće pravce saradnje, a potpisana su i dva multilateralna sporazuma (Memorandum o razumevanju o saradnji na projektu mađarsko-srpske železnice i Okvir za saradnju uprava carina Srbije, NR Kine, Mađarske i Makedonije). Potpredsednik Dačić je podsetio i na Četvrti samit „16+1″ koji je održan u Sudžou, u Kini novembra prošle godine, gde su usvojeni Srednjoročni plan saradnje Kina-CIEZ, Smernice iz Sudžoua, i gde je potpisan Okvirni sporazum o modernizaciji i rekonstrukciji mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije. Potpredsednik Dačić izrazio je i očekivanje da će Republika Srbija na predstojećem Petom samitu u Rigi, Letonija, pored većeg broja bilateralnih ugovora, potpisati i sporazum o međusobnom ukidanju viza sa Narodnom Republikom Kinom i na taj način postati prva evropska zemlja čiji će građani moći slobodno da putuju, u ovu za Srbiju strateški važnu dalekoistočnu zemlju.

U zaključku, potpredsednik Dačić naglasio je da su „odnosi Srbije sa Kinom tradicionalno prijateljski i podignuti na nivo sveobuhvatnog strateškog partnerstva i da predstavljaju jedan od prioriteta naše spoljne politike“. On je takođe istakao da „Srbija u punoj meri podržava sve inicijative i procese koji su usmereni na jačanje saradnje, mira, razvoja i stabilnosti u regionu Centralne i Istočne Evrope“, i da u tom smislu inicijativa „16+1″ predstavlja „dopunski kanal koji daje novi zamah i donosi nove mogućnosti u odnosima ne samo sa Kinom, već i sa zemljama Zapadnog Balkana i Centralne i Istočne Evrope, sve do obala Crnog i Baltičkog mora“.

U uvodnom delu konferencije prisutnima se obratio i ambasador Narodne Republike Kine u Beogradu NJ.E. gospodin Li Mančang koji se zahvalio domaćinu i pohvalo inicijativu za organizovanje konferencije na temu „Pojas i put: balkanska perspektiva“. Ambasador Mančang je istakao da upravo ova konferencija može doprineti boljem razumevanju kineske ekonomske inicijative, kao i sagledavanju njenih punih potencijala, prvenstveno u okviru inicijative „16+1″.

Ambasador je takođe istakao odličnu bilateralnu saradnju Narodne Republike Kine i Republike Srbije uz konstataciju da nije slučajno što je Treći samit šefova vlada „16+1″ održan upravo u Beogradu. U svom obraćanju ambasador je naglasio i tradicionalno prijateljske odnose dva naroda podsećajući na brojne studente iz NR Kine koji su i pre više od trideset godina studirali na Univerzitetu u Beogradu, a među kojima je bio i sam ambasador Mančang, kao i gospođa Šao Binhong sa Kineske akademije društvenih nauka, koja je takođe učestvovala na konferenciji i držala završnu reč.

Na kraju, ambasador Mančang konstatovao je da Republika Srbija prednjači u odnosu na druge balkanske države u pogledu realizovanih i dogovorenih projekata sa NR Kinom, podsećajući da je most Zemun-Borča (most Mihajlo Pupin) prvi most koji su kineske građevinske firme sagradile u ovom delu Evrope.

Otvarajući prvu sesiju na konferenciji, prisutnima se obratio prof. dr Žarko Obradović, koji se u svom opširnom i sadržajnom referatu osvrnuo na situaciju u regionu Balkana, pozabavivši se podjednako i otvorenim i „zamrznutim“ problemima koji opterećuju balkanske države, ali takođe ukazujući i na potencijale za međusobnu saradnju analizirajući ekonomske indikatore na regionalnom nivou, kao i u odnosu na spoljnotrgovinsku razmenu sa Narodnom Republikom Kinom. Prof. dr Obradović je analizom ekonomskih pokazatelja privrednog razvoja NR Kine u protekle dve decenije ukazao na široke mogućnosti koje inicijativa „16+1″ pruža, a upravo u cilju prevazilaženja postojećih sporova na Balkanu i izgradnje mira i stabilnosti.

Konferencija „Pojas i put: balkanska perspektiva“ okupila je relevantne istraživače i naučnike iz regiona Balkana (Grčka, Makedonija, BiH, Srbija, Bugarska, Rumunija, Mađarska, Hrvatska) i iz NR Kine koji su razmenili svoja iskustva i predstavili rezultate svojih istraživanja u vezi sa bezbednosnim, ekonomskim i političkim aspektima „Novog puta svile“. Izlagači su govorili o grčko-kineskim odnosima, planiranju otpornosti kritične infrastrukture u kontekstu Novog puta svile, normativnom pristupu inicijativi „16+1″, bezbednosnom identitetu Balkana u kontekstu Novog puta svile, mađarskoj perspektivi odnosa Kine i Centralne Evrope, inicijativi „16+1″ u širem crnomorskom regionalnom kontekstu, neiskorišćenim mogućnostima hrvatske ekonomije i politike prema inicijativi „16+1″, multilateralnim, reionalnim i bilateralnim aspektima Novog puta svile, kao i o geopolitici Zapadnog Balkana četvrt veka nakon nestanka SFR Jugoslavije.

Međunarodna konferencija „Pojas i put: balkanska perspektiva“ samo je jedan u nizu projekata koje će Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu u bliskoj i daljoj budućnosti realizovati u vezi sa inicijativom „Jedan pojas, jedan put“. Zato koristimo ovu priliku da se još jednom zahvalimo našim partnerima iz NR Kine, kao i svim učesnicima skupa koji su pružili originalni naučni doprinos ovoj izuzetno aktuelnoj temi.