Списак часописа које набавља Библиотека Факултета безбедности

Домаћи часописи које набавља Библиотека ФБ

Издавач Годишта

Катедра

Војнотехнички гласник Министарство одбране
Републике Србије, Београд
1977-1990;
1999-2012;
Катедра студија
одбране
Војни информатор Новинско-информативни
центар „Војска“, Београд
1977-1991; 2000-2001 Катедра студија
одбране
Војно дело Војноиздавачки
завод, Београд
1977-1991; 1999-2012 Катедра студија
одбране
Одбрана и заштита Савезни секретаријат
за народну одбрану, Београд
1978-1991 Катедра студија
одбране
Психологија Друштво психолога
Србије, Београд
1981-1995; 2001-2004 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
Психолошке новине Савез друштава
психолога Србије, Београд
2002-2003 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
Одбрана Новинско-информативни
центар „Војска“, Београд
1998-2013 Катедра студија
одбране
Безбедност МУП Републике
Србије, Београд
1984; 1990; 1995;
1997-2007;2009-2012
Катедра студија
безбедности
Југословенски
преглед
Југословенски
преглед, Београд
2001-2004;2011-2012 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
Беорама Беорама, Београд 2001-2002 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
Студент НИП Студент д.о.о,
Београд
1998-1999; 2000;
2003
Катедра друштвено –
хуманистичких наука
Ревизор Публисхер – институт
за економику и финансије, Нови Београд
2001-2004 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
Флогистон Музеј науке и
технике, Београд
1995-2002 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
Нови гласник Новинско – издавачка
установа „Војска“, Београд
1993-1994; 1998-2011 Катедра студија
одбране
Ецологица Научно-стручно друштво
за заштиту животне средине Србије – Ецологица, Београд
1994-2000; 2003-2013 Цивилна заштита и
заштита животне средине
Задужбина Задужбина Вука
Стефановића Караџића, Београд
1998-2001 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
Калибар Компанија
„Новости“ дд, Београд
1998-2013 Катедра студија
одбране
Међународна политика Међународна
политика, Београд
1999-2000;
2002-2004; 2006-2013
Катедра друштвено –
хуманистичких наука
Добровољачки
гласник
Удружење ратних
добровољаца 1912-1918, њихових потомака и поштовалаца, Београд
1998-2001;
2001-2002; 2004
Катедра студија
одбране
Полицајац МУП Републике
Србије, Београд
2000-2008 Катедра студија
безбедности
Дефендологија Удружење
дефендолога Републике Српске, Бања Лука
2000; 2002-2003 Катедра студија
безбедности
Заштита рада „Заштита
прес“, Београд
2001-2007 Цивилна заштита и
заштита животне средине
Свет рада Еко центар, центар
за социо-еколошка истраживања и документацију, Београд
2001-2002; 2004-2009 Цивилна заштита и
заштита животне средине
Заштита у пракси Југозаштита д.о.о,
Београд
2001-2013 Цивилна заштита и
заштита животне средине
Међународни проблеми Институт за
међународну политику и привреду, Београд
2001-2013 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
Психологија данас Друштво бихевиоралне
теорије и праксе, Ниш
1999-2001; 2002;
2005; 2007-2009
Катедра друштвено –
хуманистичких наука
Реферативни билтен
чланака и књига
Центар за
војнонаучну документацију и информације, Београд
2001-2009 Катедра студија
одбране
Информативни билтен
превода
Центар за
војнонаучну документацију и информације, Београд
2001-2008 Катедра студија
одбране
Инфотека Заједница библиотека
универзитета у Србији, Београд
2000-2012 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
„Дефендо“
– Билтен ФЦО
Факултет
безбедности, Београд
2001-2005;2009 Катедра студија
менаџмента људских и социјалних ресурса
Европско
законодавство
Министарство правде
Републике Србије; Институт за међународну политику и привреду, Београд
2002-2005 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
Билтен школског
центра АБХО
Школски центар АБХО,
Крушевац
2001-2002 Цивилна заштита и
заштита животне средине
Екологија данас ИТА Цепелин, Нови
Сад
2002 Цивилна заштита и
заштита животне средине
Финансије Удружење за
унапређење пословних комуникација; Центар за истраживање економске
дипломатије, Нови Београд
2002-2004;2009;2011-2012 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
Нова српска
политичка мисао
ИИЦ Нова српска
политичка мисао, Београд
2001-2006 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
Истраживања и
пројектовања за привреду
Институт за
истраживања и пројектовања у привреди, Београд
2003-2005; 2007 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
Билтен Више школе
унутрашњих послова
Виша школа
унутрашњих послова, Земун
2003-2004 Катедра студија
безбедности
Хексиншка повеља Хелсиншки одбор за
људска права у Србији, Београд
2003-2004 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
Правни информатор Издавачко предузеће
Интермекс, Београд
2003-2008 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
Заштита плус ИП „Заштита
ДН“ д.о.о, Београд
2004-2013 Цивилна заштита и
заштита животне средине
Људска безбедност =
Human security
Факултет
безбедности, Београд
2003-2009 Катедра студија
менаџмента људских и социјалних ресурса
Билтен Винча Институт за
нуклеарне науке „Винча“, Београд
2002-2006 Катедра студија
безбедности
Правни живот Удружење правника
Србије, Београд
2003-2004; 2006 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
Наука, безбедност,
полиција
Криминалистичко-полицијска
академија
1996-2013 Катедра студија
безбедности
Високошколске библиотеке Заједница библиотека
универзитета у Србији, Београд
2004-2006 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
Зборник радова ФЦО Факултет
безбедности, Београд
1995; 1997-2007 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
Београдски круг Београдски круг,
Београд
1996-1997, 2003 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
Зборник радова
Географског факултета у Београду
Географски факултет,
Београд
1975; 1977; 1979;
1995-1998; 2001-2003
Катедра друштвено –
хуманистичких наука
Филозофски годишњак Институт за филозофију
Филозофског факултета у Београду, Београд
1990; 1999;
2002-2003; 2006-2008
Катедра друштвено –
хуманистичких наука
Права човека Хуман ригхтс – Биро
за заштиту слобода и права, Београд
2003 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
Гласник Српског
географског друштва
Српско географско
друштво, Београд
1997; 1999;
2000-2001
Катедра друштвено –
хуманистичких наука
Зборник радова
наставника ВШУП-а
Виша школа
унутрашњих послова, Земун
1998; 2000-2002;
2004
Катедра студија
безбедности
Научно стваралаштво
ВШУП
Виша школа
унутрашњих послова, Земун
2002-2004 Катедра студија
безбедности
Глас библиотеке Градска библиотека
„Владислав Петковић – Дис“, Чачак
2003-2004 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
Мегатренд ревија Мегатренд
универзитет примењених наука, Београд
2004; 2007;2010-2011 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
Херетицус Центар за
унапређивање правних студија, Београд
2003-2004 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
Билтен, магазин
друштва одржавалаца техничких система
Друштво одржавалаца техничких
система, Београд
2004-2008 Катедра студија
безбедности
Простор Институт за
просторно планирање, Географски факултет Универзитета у Београду
2003-2004 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
Војносанитетски
преглед
Санитетска управа
Генераштаба Војске Србије и Црне Горе, Београд
2005 Катедра студија
безбедности
Зборник радова
Филозофског факултета у Приштини
Филозофски факултет
Универзитета у Приштини
2001; 2005 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
Становништво Центар за
демографска истраживања Института друштвених наука : Друштво демографа
Србије, Београд
2004-2012 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
НИН НИН д.о.о, Београд 2004-2012 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
Култура полиса Удружење за
плитичке науке СЦГ, Огранак у Новом Саду
2004; 2012 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
Билтен судске
праксе: Врховни суд Србије
Интермекс, Београд 2005 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
Билтен судске
праксе: Окружни суд у Суботици
Окружни суд у
Суботици
2005 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
Безбедност и друштво Удружење дипломаца
Центра Џорџ К. Маршал – СЦГ, Београд
2005 Катедра студија
безбедности
Теориа : часопис
Филозофског друштва Србије
Филозофско друштво
Србије, Београд
1977 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
Тхеориа : часопис
Српског филозофског друштва
Српско филозофско
друштво, Београд
2003; 2005 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
Статистички календар Завод за статистику
СЦГ, Београд
2004-2005 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
Статистички годишњак
Србије и Црне Горе
Завод за статистику
СЦГ, Београд
2004-2005 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
Европа Нет прес д.о.о,
Београд
2005-2006 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
КWх ЈП
„Електропривреда Србије“, Београд
2006-2013 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
Безбедност западног
Балкана
Центар за
цивилно-војне односе, Београд
2006-2010 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
ЦМ : часопис за
управљање комуникацијама
Протокол, Нови Сад 2006 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
Евроатлантска ревија Евроатлантска
иницијатива, Београд
2006-2009 Катедра студија
одбране
Стандард Стандард прес д.о.о,
Београд
2007-2009 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
Ревија за безбедност Центар за
безбедносне студије, Београд
2007-2011 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
Панчевачко читалиште Градска библиотека
Панчево, Панчево
2004; 2007 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
Архив за правне и
друштвене науке
Удружење правника
Србије, Београд
2006 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
Лимес плус :
геополитички часопис
Хеспериа, Београд 2005-2008 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
Western Balcans :
security observer
Centre for civil –
military relations, Beograd
2006 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
Хотел – линк Висока хотелијерска
школа, Београд
2007 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
Инфо – Урбанистички
завод Београда
Јавно урбанистичко
предузеће Урбанистички завод Београд, Београд
2007-2011 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
Библиотекар: часопис
за теорију и праксу библиотекарства
Библиотекарско
друштво Србије, Београд
2006-2007; 2011 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
Еко лист Зелени круг, Бачки
Петровац
2007-2013 Цивилна заштита и
заштита животне средине
Темида: часопис о
виктимизацији, људским правима и роду
Виктимолошко друштво
Србије, Београд
2002-2008 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
Финансије: часопис
за теорију и праксу финансија
Министарство
финансија Републике Србије, Београд
2007 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
Андрагошке студије Институт за
педагогију и андрагогију, Београд
2008-2010 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
Европске свеске Европски покрет у
Србији, Београд
2008-2009 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
CorD Alliance
international media, Beograd
2008-2013 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
Гласник Универзитета
у Београду
Универзитет у
Београду – Информативни центар, Београд
2008-2010 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
Екосфера: часопис за
популаризацију еколошке културе живљења
Центар за популаризацију
екологије, Београд
2007-2008 Цивилна заштита и
заштита животне средине
Зборник радова
Факултета техничких наука
Факултет техничких
наука-Графички центар Грид
2008-2009 Катедра студија
безбедности
Сигурна
породица-Часопис за подизање свести о насиљу у породици
АДРА 2009 Катедра студија
безбедности
Menadžment total.
kval.: Total Quality Management @ Excellence
ЈУСК-Јединствено
удружење Србије за квалитет
2009-2010 Катедра студија
менаџмента људских и социјалних ресурса
Статистички годишњак Републички завод за
статистику
2006-2012 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
Извештај о
политичким правима српског народа у рагиону
Напредни клуб
(Удружење грађана)
2009 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
PSS (Professionals
Security Systems)
IN TEAM 2009; 2011-2013 Катедра студија
безбедности
ТФТ: Театар, филм,
телевизија
Службени гласник 2009 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
Изазови Европских
интеграција: Часопис за право и економију Европских интеграција
Службени гласник 2009 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
ЗИП_Закони и
прописи: Правно-економски магазин
Службени гласник 2009 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
Темпус билтен Национална Темпус
канцеларија
2009 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
Билтен Задужбине Андрејевић Задужбина Андрејевић 2009; 2011 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
Национални интерес:
Часопис за национална и државна питања
Чигоја штампа 2005; 2009-2011 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
Српска политичка
мисао
Институт за политичке
студије
2005; 2010 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
Заштита природе Научна књига 2007; 2010 Цивилна заштита и
заштита животне средине
Сингидунум ревија:
Часопис за теорију и праксу-економија, информационе технологије, менаџмент
Универзитет Сингидунум 2010 Катедра студија
менаџмента људских и социјалних ресурса
Техника: Часопис
Савеза инжењера и техничара Србије
Савез инжењера и
техничара Србије
2010 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
Безбедност у Србији:
Преглед и анализа
Факултет цивилне
одбране
2005 Катедра студија
безбедности
Политичка ревија:
Часопис за политикологију и политичку социологију
Институт за
политичке студије
2009 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
Право и друштво:
Часопис за правну и политичку културу
Службени гласник 2010-2012 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
Теме: Часопис за
друштвене науке
Универзитет у Нишу 2010 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
Српска теологија у
двадесетом веку
Православни
богословски факултет
2008 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
Историја двадесетог
века
Институт за
савремену историју
2010 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
Журнал за
социологију
Војвођанска
социолошка асоцијација
2004 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
Зборник радова
Правног факултета у Новом Саду
Правни факултет 2010 Катедра друштвено –
хуманистичких наука
Philotheos:
International Journal for Philosophy and Theology
Faculty of Orthodox
Theology
2010-2011 Катедра друштвено –
хуманистичких наука

 

 

Инострани часописи које поседује
Библиотека 
ФБ

Издавач

Годишта

Катедра

Цивилна заштита Привредни вјесник,

Загреб

1987-1990 Цивилна заштита и

заштита животне средине

Криминалистичке теме Факултет

криминалистичких наука, Сарајево

2002-2003;2008 Катедра студија

безбедности

Варствословје:

ревија за теоријо ин праксо варствословја

Факултета за

варностне веде, Марибор

2006; 2008;

2010-2011

Катедра студија

безбедности

Филозофски годишњак Јавна установа

Књижевна задруга, Бања Лука

2003-2004 Катедра друштвено –

хуманистичких наука

Луча : часопис за

филозофију и социологију

Црногорско удружење

за филозофију и социологију, Никшић

1985; 1987;

1991-1992; 1997-1999

Катедра друштвено –

хуманистичких наука

Гласник Завичајног

музеја

Завичајни музеј,

Пљевља

1999; 2001; 2003 Катедра друштвено –

хуманистичких наука

Современа македонска

одбрана

Министерство за

одбрана на Република Македонија, Скопје

2007; 2012 Катедра студија

безбедности

14th tiems annual

conference: book of proceedings

Hydrographic

institute of the Republic of Croatia, Split

2007 Цивилна заштита и

заштита животне средине

Безбједност: магазин Центар за

међународне односе Црне Горе, Подгорица

2007; 2010 Катедра студија

безбедности

Police, practise and

research: an international journal

Routledge, Oxford 2007; 2012 Катедра студија

безбедности

ОЗ : организација

знања

Институт

информацијских знаности, Марибор

2008-2012 Катедра друштвено –

хуманистичких наука

European

Perspectives: Journal on European persectives of the
Western Balkan

Foundation-Centre for

European perspectives

2009-2011 Катедра друштвено –

хуманистичких наука

Годишник на

Полициската академија

Полициска академија

Скопје

2007-2008 Катедра студија

безбедности

Krizovy manažment = Crisis Management Fakulty špecialnemo

inžinierstva

2009 Катедра студија

менаџмента људских и социјалних ресурса

A@S Adria: Стручни

магазин за комплетна сигурносна рјешења

Global Security

D.O.O.

2010-2012 Катедра студија

безбедности

Безбједност,

полиција, грађани

Висока школа

унутрашњих послова Бања Лука

2008 Катедра студија

безбедности

Joint Center for

Operational Analysis: Journal

Department of

Defense Suffolk

2008-2009 Катедра студија

одбране

Анали Првног

факултета Универзитета у Зеници

Правни факултет у

Зеници

2010-2011 Катедра друштвено –

хуманистичких наука

Безбедносни

дијалози: Списание од областа на безбедноста и одбраната

Филозофски факултет,

Институт за безбедност, Скопје

2010 Катедра студија

безбедности