2021. ГОДИНА БЕЗБЕДНОСНЕ КУЛТУРЕ

Друга је година како се суочавамо са великом кризом која је изазвана корона вирусом и поводом тога отворена су многа питања, уздрмани многи ауторитети, демонстрирани различити одговори, промењени стандарди, протоколи и понашања, што је све заједно допринело и отварању неких нових перспектива и погледа на стварност која нас окружује и на будућност која нам се са крајње неизвесним исходом приближава.

Из тог разлога, дошли смо до идеје да са студентима отворимо још неки канал комуникације и задовољимо потребе и интересовања која сигурно превазилазе оквире редовне наставе и који траже  неке мало другачије облике информисања и стицања знања. Криза коју је изазвао корона вирус поставила је на дневни ред различитих друштвених, али и безбедносних структура више питања или дилема који се крећу од теорија завера, преко инфодемије, пандемије као безбедносног проблема, улоге међународних организација у текућој кризи (као што су ОУН, Светска здравствена организација), до управљања кризом и многа друга.

Позивамо студенте свих нивоа студија да нам се обрате, поставе питања и поделе дилеме са којима се суочавају, а Факултет ће наћи одговарајућу форму да на иста одговори (организацијом OnLine или уживо трибина, достављања у писаној форми одговора које су припремили професори ФБ или стручњаци ван ФБ који ће бити консултовани и од којих ће се добити релевантни одговори, постављањем линкова ка кредибилним институцијама и платформама где је могуће наћи поуздане одговоре и организовањем многих других формата који ће се дефинисати у складу са епидемиолошком ситуацијом и ресурсима којима располаже Факултет безбедности.

Мејл на који можете слати своја питања је:  bezbednosna.kultura@fb.bg.ac.rs

Молимо вас, да се придржавате правила писане академске комуникације, јасно и недвосмислено поставите питање на које желите да добијете одговор или предложите тему (за трибину) како би се боље разумели и превазишли евентуалне грешке или неспоразуме.

Зашто – 2021. ГОДИНА БЕЗБЕДНОСНЕ КУЛТУРЕ

Међународна организација цивилног ваздухопловства (ICAO – специјализована организација УН чија је улога да креира и модернизује стандарде и препоруке у међународном ваздухопловству, са циљем да се обезбеди безбедан, ефикасан и уређен развој ваздухопловства) је на својој Скупштини у Монтреалу 2019. године усвојила Резолуцију 40-11 са идејом да настави рад на развоју алата за унапређење свести о безбедности и безбедносној култури, чинећи је приоритетом и проглашавајући 2020. годину – годином безбедносне културе. Пошто је пандемија Covid-19, између осталог, тешко утицала на ваздухопловство 2020. године, генерални секретар ICAO др. Фанг Лиу је на Глобалном симпозијуму о ваздухопловној безбедности 18. децембра 2020. године инаугурисала и 2021. као ГОДИНУ БЕЗБЕДНОСНЕ КУЛТУРЕ. Поред тога, 2021. године се обележава 20-годишњица 11. септембра, од када се бележи и нова модерна ера ваздухопловне безбедности. Проблем тероризма и криза изазвана корона вирусом, односно болешћу Covid-19, добија заједнички одговор у виду ефикасне безбедносне културе на чијем јачању и промоцији сви морамо да радимо.

Тема безбедносне културе и година која јој се додељује, добар су повод да се под тим слоганом Факултет безбедности прикључи глобалној кампањи јачања безбедносне културе којом се подржава организација догађаја за подизање свести о безбедности, са посебним освртом на COVID-19.

Безбедност је потреба, али и одговорност свих, па се сви и подстичу да подрже различите иницијативе и догађаје којима ћемо обележити ову годину и учинити значајне кораке ка успостављању позитивне безбедносне културе у свим сегментима живота и рада. То значи, да ћемо упоредо са редовном наставом, покушати да се и кроз друге форме дискусије и јавне и интелектуалне расправе посветимо актуелним друштвеним темама. На тај начин такође ширимо знања, утврђујемо, преиспитујемо или мењамо ставове, понашања и принципе, како би јачали и унапредили сопствене капацитете, или, језички примерено актуелној ситуацији – јачали безбедносни имунитет свих актера у процесу учења, подучавања и интелектуалног надметања.

Факултет безбедности је у 2019. и 2020. години имао неколико иницијатива везаних за тему безбедносне културе:

  • Организација округлих столова на тему: Безбедносна култура у систему образовања Републике Србије. Уз присуство представника различитих институција, размениле су се идеје, аргументи и конструктивни предлози о томе да ли је образовање за безбедност потребно, у којој форми, са којим садржајем и на који начин је могућа имплементација у наставне програме на одређеном нивоу образовања у РС;
  • Припрема публикације – Образовање за безбедност – упоредни преглед, која ће се ускоро наћи у штампи и у којој су представљене неке државе света са различитим искуствима у имплементацији безбедносних садржаја у оквиру наставних и ваннаставних програма и активности на свим нивоима образовања од предшколског до универзитетског;
  • У складу са наведеним активностима, Факултет безбедности је учествовао и у јавној расправи поводом Предлога Стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030, у оквиру које је дао своје мишљење и предлоге за увођење свеобухватнијих садржаја који представљају образовање за безбедност или могућност унапређења безбедносне културе деце и младих од предшколског до универзитетског образовања.

Све што треба да знате о новим вакцинама – одговори на најчешћа питања

Објављивање омогућило Министарство здравља Рапублике Србије у оквиру пројекта „Хитан одговор Републике Србије на COVID-19“ COVID-19 VAKCINE U SRBIJI Погледајте и нову страницу (категорију) на сајту Факултета безбедности: 2021. ГОДИНА БЕЗБЕДНОСНЕ КУЛТУРЕ

КАКО ПОБЕДИТИ СТРЕС У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА И САЧУВАТИ ПСИХИЧКО И ФИЗИЧКО ЗДРАВЉЕ

Проф. др Слађана Јовић У Србији је уведено ванредно стање како би се спречило нагло ширење вируса COVID-19 међу становништвом. Реакције људи на овакву ситуацију могу бити различите, и зависе у великој мери од индивидуалне структуре личности сваког од нас, као и од социјалне мреже коју смо успели да изградимо пре доношења ванредног стања. Уколико у овим измењеним животним околностима осећате страх и напетост умереног интензитета, знајте да су то сасвим разумљиве, природне реакције. То су нормалне реакције на измењене…

COVID-19 – препоруке волонтерима

Аутор: др Борис Кордић, редовни професор на Факултету безбедности Универзитета у Београду, председник Одбора за кризне интервенције Друштва психолога Србије Пандемија изазвана корона вирусом (COVID-19) је подстакла владајуће структуре држава у свету да предузму оштре мере ради сузбијања ширења заразе изазване корона вирусом. Многе државе нису добро одреаговале у почетку због недовољне информисаности и несналажења у ситуацији која се може описати као нејасна, неизвесна, непредвидљива, несигурна. Пример Кине као државе која је применила врло дисциплиновано оштре мере у сузбијању ширења…