Др Вања Роквић


Др Вања Роквић (Задар, 1978)
ванредни професор на наставним предметима Системи одбране и Мировне мисије и решавање конфликата

vanjarokvic@fb.bg.ac.rs

Школовање

 • 2004. диплома Факултета цивилне одбране Универзитета у Београду
 • 2009. магистрски рад на тему „Демократска-цивилна контрола војске као индикатор стања цивилно-војних односа у Републици Србији“, Факултет безбедности Универзитет у Београду
 • 2012. докторска дисертација на тему „Парламентарна контола сектора безбедности у Републици Србији“, Факултет безбедности Универзитет у Београду

Запослење

Факултет безбедности Универзитет у Београду:

 • 2005-2009 асистент-приправник
 • 2009-2012 асистент
 • 2012-2017 доцент
 • 2017 – ванредни професор

Научни и истраживачки пројекти:

 • Пројекат број III 47029, под називом ’’Рентабилни избор нових технологија и концепција одбране кроз друштвене промене и стратешке оријентације Србије у 21. веку“ који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
 • Пројекат Европске комисије Horizon 2020 DAREnet – Danube river region resilience exchange network (2017-).
 • Пројекат „Improving Academic and Professional Education Capacity in Serbia in the area of Safety & Security (IMPRESS)“ (Erasmus+ CBHE Projects) (2017 -)

Професионални ангажмани:

Аdjunct Рrofessor on Programe in Security Sector Capacity Building (SSCB), George C. Marshall European Center for Security Studies, 2015.

Област интересовања и важнији радови:

Цивилно-војни односи, савремени системи одбране, род и сектор безбедности.

 • Rokvić, V. et al. (2013). “Civil-Military Relations and Democratic Control over the Armed Forces in the Republic of Serbia”. Armed Forces & Society. 39(4). pp. 675-694 (М 22)
 • Rokvić, V., Ivaniš, Ž. (2013). „Parliamentary Oversight of the Security Sector in Serbia.“  Problems of Post-Communism. (60):55–61. (M 23)
 • Станаревић, С., Роквић, В. (2013). „Разумевање концепта војне културе“. ТЕМЕ. стр. 1959-1976. (М 24)
 • Rokvić, V., Jeftić, Z. (2015). „The Serbian Armed Forces as the Postmodern Military“.  Serbian Political Thought. No. 1/2015Year Vll, Vol. 11 pp. 71-89 (М24)
 • Rokvić, V., Stanarević, S. (2016). “Toward gender and LGBT equality in the Serbian armed forces”. Women’s Studies International Forum (WSIF). Vol. 55. pp. 26-34 (M 23)
 • Rokvic, V., Jeftic, Z., Ajzenhamer, V. (2016). “Public Health in Serbia through the Lens of Security“. IJPH. 45(9): 1136-1145 (M 23)
 • Роквић, В. (2017). Системи одбране (уџбеник). Факултет безбедности: Београд