Др Зоран Драгишић

Zoran Dragisic
Зоран Драгишић (Београд, 1967)
редовни професор на Политичком систему, Основима безбедности и Безбедносном менаџменту

 

Школовање

Основну и средњу школу завршио у Београду. Дипломирао на Факултету безбедности Универзитета у Београду (1991); магистрирао на Правном факултету Универзитета у Београду (1999); докторирао на Правном Факултету Универзитета у Београду (2004).

Запослење

Од 1994. године ради на Факултету безбедности: прво као асистент-приправник на предмету Политички систем, од 1998. као асистент на поменутом и предмету Основи безбедности, а од 2004. као доцент на предметима Основи безбедности и Безбедносни менаџмент. Од 2010. године је ванредни професор на предмету Безбедносни менаџмент.

Научни и истраживачки пројекти

  • Стање људске безбедности на територији општине Палилула, ФЦО, 2003.

  • Индикатори људске безбедности у Србији, Фонд за отворено друштво, Београд, 2004.

  • Peace Studies, Универзитет у Фиренци, 2002.

  • Counter Terorism, Аутономни универзитет у Барселони, 2004.

Област интересовања и важнији радови

Објавио је преко 30 радова у домаћим и страним часописима с подручја безбедносног менаџмента, међународне безбедности, системâ националне безбедности, управљања и контроле системâ безбедности и одбране од тероризма. Објавио је 2 уџбеника и 3 монографије.