Др Владимир Н. Цветковић

Vladimir N Cvetkovic

Владимир Н. Цветковић (Београд, 1961)
редовни професор на Социологији и Социологији политике
vcvetkovic@fb.bg.ac.rs

Школовање

Основну школу завршио у Новом Саду, а средње образовање (1980) у Карловачкој гимназији. Дипломирао на Филозофском факултету у Новом Саду (1985).

Магистрирао на Факултету политичких наука у Београду на тему „Проблем личности у делу раног Лукача, 1900-1929.“ (1989).

Докторирао на Факултету политичких наука у Београду са темом „Грађански индивидуум и утопија умног друштва“ (1990). Докторат из филозофије стекао на Филозофском факултету у Новом Саду са темом „Историјски контекст и nполитичка димензија филозофског знања“ (2001).

Запослење

На Факултету безбедности ангажован од 1986. године, као сарадник на предметима Марксизам, Увод у филозофију са етиком и Социологија.

У звање доцента за предмет Социологија биран 1992. године, а у звање ванредног професора 1996. У звање редовног професора изабран 2001.

Као научни сарадник и виши научни сарадник ангажован у Институту за политичке студије у Београду (1994-1996). На Факултету политичких наука у Београду биран је 1994. године у звање доцента за предмет Филозофија, који је предавао до новембра 1999. По позиву предаје Историју филозофије на Филозофском факултету у Новом Саду од 1996.

На Институту за филозофију и друштвену теорију Универзитета у Београду биран у звање научног саветника 2002. године.

На Факултету безбедности обављао дужности продекана за науку и научноистраживачки рад (1994-1998), а од октобра 2004. године преузео дужност декана.

Научни и истраживачки пројекти

 • Конституисање Србије као модерне правне државе и Политички живот и nполитичке институције у Србији на прелазу из XX у XXI век (Институт за политичке студије у Београду);

 • Тенденције миграционих кретања избеглица у Србији (психо-социјални фактори) (Комесаријат за избеглице Републике Србије и РСС, Праха);

 • Изградња правне и децентрализоване државе у мултикултурном друштву (Универзитет у Фрибургу и Институт за европске студије у Београду);

 • Национални идентитет и реконструкција институција у Србији – јавно мњење, образовање, медији (Институт за филозофију и друштвену теорију у Београду).

Професионални ангажмани

Од 1994. до 1999. главни и одговорни уредник интердисциплинарног часописа за политичку теорију (Нова) Српска политичка мисао. Члан је уредништва часописа Људска безбедност, уредник „Агоре“ – Библиотеке за политичку филозофију и социјалну анализу и в. д. уредника билтена Безбедност у Србији – преглед и анализа.Члан је Српског филозофског друштва и Социолошког друштва Србије. Од стране Народне скупштине Републике Србије два пута биран за члана Савета Републичке радиодифузне агенције – независног регулаторног тела за електронске медије у Србији.

Област интересовања и важнији радови

Учесник већег броја научних саветовања, симпозијума и конгреса из области социологије, социологије политике, историје филозофије и политичке филозофије

Монографије (написао)

 • Социологија. Модерна рефлексија историјског збивања, Институт за политичке студије, Београд 1994.

 • Воља за ново. О генеалогији модерности, Институт за политичке студије, Београд, 1995.

 • Страх и понижење. Југословенски рат и избеглице у Србији 1991-1997, Институт за европске студије, Београд 1998.

 • Fear and Humiliation. Yugoslav War and Refugees in Serbija 1991-1997, E-Library RSSn, website at www.e-lib.rss.cz

 • Полис и филозофија. Античка филозофија и њен историјско-политички хоризонт, Службени лист СРЈ, Београд 2000.

 • Мудрост и моћ. О политичкој димензији филозофије, Службени лист СРЈ, Београд 2001.

 • Филозофија за гимназије и средње школе (коаутор), Завод за уџбеникеи наставна средства Републике Србије, Београд 2001, 2003.

 • Социологија. Основни појмови, приступи, проблеми, Факултет цивилне одбране, Београд 2005.

Зборници (приредио)

 • Универзитет у Србији, Нова српска политичка мисао, Београд 1999.

 • (Ре)конструкција институција (Годину дана транзиције у Србији), Институт за филозофију и друштвену теорију, Београд 2002.