Др Слађана Јовић

Слађана Ј. Јовић
редовни професор на Здравственој и социјалној заштити
sladjana.jovic@fb.bg.ac.rs

Школовање

Основну школу и гимназију завршила у Врању. Дипломирала на Медицинском факултету Универзитета у Нишу 1988. Године. Магистрирала на Медицинском факултету у Нишу из Интерне медицине (Ендокринологија) 1992 године Докторирала на Медицинском факултету у Нишу из области Превентивна медицина 1999.године. Завршила је специјализацију из Социјалне медицине 1994. и ужу специјализацију из Здравстевног васпитања 2007. на Медицинском факултету Универзитета у Нишу, као и специјализацију за звање системског породичног терапеута при Удружењу за системску терапију и системска решења Србије, у Београду 2013.

Запослење

На Медицинском факултету Универзитета у Нишу изабрана је за асистента приправника 1990. године, за асистента 1995. године, а за доцента 2000. године. У звање ванредног професора на истом факултету изабрана 2005. године. На Факултету безбедности ангажована као ванредни професор од 2006. године за предмете Здравствена и социјална заштита, Заштита породице и деце, Здравље и безбедност на раду, а изабрана у звање редовног професора 2014.године.

Током 1993. – 1999. године радила је у Институту за јавно здравље у Нишу, а од 1999. до 2008. године у Институту за јавно здравље Републике Србије, дуго година и као Начелник центра за промоцију здравља.

Научни и истраживачки пројекти

  • “Здравствено стање, здравствене потребе и коришћење здравствене заштите становништва Србије“ 2000.г, Светска здравствена организација, УНИЦЕФ и Институт за заштиту здравља Србије, подпројекат “Одрасло становништво“
  • “Епидемиолошко клиничке карактеристике и ризико фактори за настајање, одржавање и ширење заразних болести Југоисточној Србији“ 2002-2004.г, Министарство за науку и технологију Републике Србије, подпројекат “Здрави стилови живота у превенцији заразних болести“
  • “Епидемиолошке карактеристике самоубистава у Југоисточној Србији“ 2002-2004.г., Министарство за науку и технологију Републике Србије, бр.1681

Професионални ангажмани

Аутор је бројних републичких програма за промоцију здравља становништва, акредитованих програма за запослене у просвети и акредитованих курсева и предавања за стицање лиценце здравствених радника. Била је ангажована у бројним комисијама Министарства здравља, Министарства омладине и спорта и Министарства просвете у областима промоције здравља младих и превенције болести од већег социјално-медицинског значаја. Учествовала је у координацији националних програма и кампања: ,,Октобар – месец правилне исхране“ (од прве године реализације 2001. године до 2008. године), “Здравствена заштита становништва од заразних болести “ ( од 1994. до 2008. године), “Унапређивање здравља ученика у средњим школама“ . Била је предавач у Међународној постдипломској школи – примарне превенције болести зависности, Европског центра за мир и развој (Уједињене нације) 2003. и 2004.године. У редакцији медицинског часописа ‘’МД Медицал Дата“ је од 2009.године, и ‘’Биомедицинска истраживања“ од 2012 године, а била је и у уредништву часописа ‘’Психологија данас“ од оснивања до 2004.године, и рецензент је бројних реномираних часописа из области превентивне медицине. Била је председница Секције за социјалну медицине Српског лекарског друштва у периоду 2004-2008. године, и члан Здравственог савета Републике Србије 2014. године. Добитник је Повеље Српског лекарског друштва за изузетне резултате на унапређењу медицинске науке и струке у дужем временском периоду, 2009. године и награде Златно перо Српског лекарског друштва за изузетне резултате научних и стручних публикација у медицинским наукама. Почасни је члан Канадског удружења за јавно здравље од 2006. године.

Област интересовања и важнији радови

Учесник је великог броја научних конгреса и симпозијума из области превентивне медицине и промоције здравља појединца, породице и заједице. Учествовала је у организацији и вођењу међународних стручних и научних конференција и скупова, као члан научног одбора

Аутор је и коаутор преко сто научних и стручних радова, публикованих у часописима и зборницима радова са рецензијом.

Публикације

Аутор је и коаутор пет универзитетских уџбеника и две монографије од националног значаја.