Др Јасмина Гачић

Јасмина Гачић (Крушевац, 1969)
Редовни професор на Основама еколошке безбедности и Цивилној заштити
jasmina.gacic@fb.bg.ac.rs

Школовање

Основну школу завршила је у Крушевцу, средњу у Београду (1988) и Факултет одбране и заштите (1993). На Факултету безбедности је 2006. одбранила магистарски рад под насловом „Концептуалне специфичности организације савремених система цивине одбране“. Докторат „Управљање системом интегрисане заштите у функцији отклањања последица терористичких аката“ је одбранила на Факултету безбедности 2010. године.

Запослење

Од 2000. запослена је на Факултету безбедности прво као асистент приправник на предметима Основи безбедности, РХБ заштита, Систем цивилне одбране. Од 2006. као асистент на предметима Систем цивилне одбране, Етиологија угрожавања и Цивилна заштита, а од 2010. године као доцент.

Научни и истраживачки пројекти

 • (2008-2010) „Заштићена природна добра Србије: безбедносни ризици и управљачки инструменти заштите“, Пројекат из програма истраживања у области технолошког развоја – Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије.

 • (2015-2016) „Отпорност заштите критичне инфраструктуре у Европи – РЕЦИПЕ“ , Факултет безбедности Универзитета у Београду, Државна управа за заштиту и спасавање РХ, Велеучилиште Велика Горица и Шведска агенција за кризно управљање, Европска комисија (Финансијски инструмент за цивилну заштиту – ЕЦХО), Београд, 2015.-2016.године.

Област интересовања и важнији радови

Области интересовања су област етиологије угрожавања људи, материјално културних добара и животне средине, организација савремених система цивилне одбране, цивилног планирања за ванредне ситуације.

Избор важнијих радова

 • Гачић, Ј., Бабић, С., Јаковљевић, В., (2017). The Course of Forced Migrations and Humanitarian Crisis in Europe, in: Security Risks: Assessment Management and Current Chalenges, Ед. Бошковић, М.,НОВА Science, New York, 15-31.
 • Станаревић, С., Гачић, Ј., (2017). Security Culture as a precondition for multiculturalism (in the Balkans), Security Dialogues, Филозофски факултет- Скопље, Институт за безбедност, одбрана и мир, Година 8, Број 1-2, 503-518.
 • Цветковић, В., & Гачић, Ј. (2017). Пожари као угрожавајућа појава безбедности: чиниоци утицаја на знање о пожарима – Fires as threatening security phenomenon: factors of influence on knowledge about fires. Paper presented at the Conference: 10th International Conference „Crisis management days“ – Security environment and challenges of crisis management, Ат 24, 25 and 26 Маy 2017.
 • Цветковић, В., Гачић, Ј., & Бабић, С. (2017). Religiousness level and citizen preparedness for natural disasters. Војно дело, 69(4), 124-134.
 • Цветковић, В., Гачић, Ј., & Јаковљевић, В. (2017). Household supplies for natural disaster: factor of influence on the possession of supplies. Paper presented at the 8th International Scientific Conference – Security concept and policies – New generation of risks and threats, At Ohrid, Republic of Macedonia 4 – 5 Јуне, 2017.
 • Цветковић, В., Јаковљевић, В., Гачић, Ј., & Филиповић, М. (2017). Обука грађана за реаговање у ванредним ситуацијама – Citizens’ training for emergency situations. Ecologica, 24(87), 350-558.
 • Станаревић, С., Гачић, Ј., (2017). Security Culture as a precondition for multiculturalism (in the Balkans), Security Dialogues, Филозофски факултет- Скопље, Институт за безбедност, одбрана и мир, Година 8, Број 1-2, 503-518.
 • Кековић, З., Гачић, Ј., Триван, Д., (2016). Infrastructure Vulnerabilities due to the Migrant Crisis in Europe, in: Comprehensive Approach to Counter Radicalism and Extremism – Future Chalenges for Counter Terrorism Process, Editors: Denis Čaleta, Paul Shemela, Ministry of Defence Republic of Slovenia, Slovenia, Center for Civil Military Relations, Monterey USA and Institute for Corporative Security Studies, Љубљана Словениа, 63-74.
 • Цветковић В., Гачић Ј., Јаковљевић В. (2016): Анализа геопросторне и временске дистрибуције шумских пожара као природне катастрофе, Војно дело, 2/2016.
 • Цветковић В., Гачић Ј., Јаковљевић В. (2015): Утицај климатских промена на дистрибуцију екстремних температура, Војно дело, 6/2015.
 • Цветковић В., Вучић С., Гачић Ј. (2015). Климатске промене и национална одбрана, Војно дело, 5/2015.
 • Цветковић В., Гачић Ј., Петровић Д. (2015): Спремност студената Криминалистичко-полицијске академије за реаговање на природну катастрофу изазвану поплавом у Републици Србији, Ecologica, 22 (78), стр. 302-308.
 • Гачић Д.П., Даниловић М., Гачић Ј., Стојнић Д. (2015): Effects of roads and railways on large game in the Belgrade area: A case-study of nine municipalities, Fresenius Environmental Bulletin 24 (4): 1310-1317.
 • Цветковић В., Драгићевић С., Петровић М., Мијалковић С., Јаковљевић В., Гачић Ј. (2015): Knowledge and perception of secondary school students in Belgrade about earthquakes as natural disasters, Polish Journal of Environmental Studies 24 (4): 1553-1561.
 • Јаковљевић В., Гачић Ј., Бабић С. (2015): Психосоцијална помоћ у ванредним ситуацијама, Међународни научни скуп „Дани Арчибалда Рајса“, Криминалистичко-полицијска академија, Земун, Београд;
 • Гачић Ј., Јаковљевић В., Цветковић В.(2015): Floods in the Republic of Serbia-Vulnerability and Human Security, in:Twenty Years of Human Secirity: Theoretical Foundations and Practical Applications, University of Belgrade – Faculty of Security Studies, Institut Français de Géopolitique Université Paris 8, пп.275-287, ISBN 978-86-84069-94-0.
 • Гачић Ј., Јаковљевић В., Раковић Ј. (2014): Тхе Integrated Prevention and Control of Industrial Pollution of the Environment in the Republic of Serbia, In: Corporate Security – Open Dilemmas in the Modern Information Society, (Eds.): Denis Čaleta, Miran Vršec and Blaž Ivanc, ICS, Institute for Corporative Security Studies, Љубљана, Словениа, пп.117-131, Каталожни запис о публикацији, народна ин универзитетна књижица, Љубљана, ISBN 978-961-92860-9-8.
 • Станаревић С., Гачић Ј. (2014): Culture as national securuty interest, Современа македонска одбрана, Министарство за одбрана Република Македонија, Вол. 14, Но. 26, стр. 61-73, ISSN 1409-8199, е-ISSN 1857-887X.
 • Гачић Ј., Јаковљевић В. (2014): Специфичности савременог интегрисаног система управљања у ванредним ситуацијама, Часопис Безбедност, број 3/2014, Београд, (стр.64-78) UDK 343+351.74/75(05) YУ ISSN 04092953.
 • Гачић Ј., Јаковљевић В. (2014): Одговор Уједињених нација на изазове ванредних ситуација, Годишњак Факултета безбедности, Универзитет у Београду, Факултет безбедности, Београд, стр. 87-114, ISSN 1821-150X.
 • Гачић Ј., Бошковић М., Раковић Ј. (2013): Possibilities of the Republic Serbia for Reducing Vulnerability to Natural Hazards. Journal of the Geographical Institute „Јован Цвијић“ SASA, Special issue, 63 (3): пп.195-212, ЦИП Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд, COBISS.SR-ID8471810.
 • Гачић Ј., Богићевић Д. (2013): Супростављање савременом организованом криминалу и тероризму, Криминалистичко-полицијска академија, Хемијски тероризам и угроженост критичне хемијске инфраструктуре од терористичких аката, Књига В, Едиција А, Београд.
 • Гачић Ј., Станаревић С., Јаковљевић В. (2012): Eliminating the Consequences of a Terrorist Attack in the Republic of Serbia, In: Managing the Consequences of Terrorist Acts – Efficiency and Coordination Challenges, (Eds): Denis Čaleta, ICS and Paul Shemella, Center for Civil-Military Relations, Institute for Corporative Security Studies, Љубљана, Slovenia and Center for Civil-Military Relations, Monterey, USA пп. 163-175. Каталожни запис о публикацији, народна ин универзитетна књижица , Љубљана, ISBN 978-961-92860-5-0.
 • Станаревић С., Гачић Ј., Јаковљевић В. (2012): Integrating the concept of safety and security culture in the corporate security, In: Corporate security in dynamic global environment-challenges and risks, (Eds): Denis Čaleta, ICS, Institute for Corporative Security Studies, Љубљана, пп. 101-114, Каталожни запис о публикацији, народна ин универзитетна књижица , Љубљана, ISBN 978-961-92860-3-6.
 • Јаковљевић В., Гачић Ј. (2012): Protection of critical infrastructure in crisis, Proceedings of the Internationa Scientific Conference – Management, Faculty of Business and Industrial Management, ИЦИМ плус, Младеновац, п. 280-286, ISBN 978-86-84909-74-1.
 • Јаковљевић В., Гачић Ј. (2012): Мере нуклеарне сигурности и безбедности у Републици Србији, Инжењеринг, 13. Међународна конференција, Нови Сад.
 • Гачић Ј., Шећеров П. (2012): Ресурси Републике Србије у заштити критичне инфраструктуре од терористичких претњи, Часопис Безбедност, број 3/2012, Београд,: (стр.160-178).UDK 343+351.74/75(05), YУ ISSN 04092953.
 • Гачић Ј., Мандић Г., Јаковљевић В. (2011): A Possible Model of the Responses in the Republic of Serbia in the Protection of Critical infrastructure, In: Counter-Terrorism Challenges Regarding the Processes of Critical Infrastructure Protection, (Eds.): Denis Čaleta, ICS and Paul Shemella, Center for Civil-Military Relations, Institute for Corporative Security Studies, Ljubljana, Slovenia and Center for Civil-Military Relations, Monterey, USA.пп.163-175. Каталожни запис о публикацији, народна ин универзитетна књижица , Љубљана, ISBN 978-961-92860-2-9.
 • Гачић, Ј., Ђорђевић, И. (2010) „Интеграција Србије у нову архитектуру трансатланске безбедности“, Зборник радова са скупа „Нова архитектура европске безбедности – шансе за Србију“ одржаног 24. априла 2010. године у Београду.
 • Ђорђевић, И., Гачић, Ј. (2010) „Ефекти придруживања европској унији на стању људске безбедности у Србији“, Зборник радова, књига VII, Конференција Србија на путу европских интеграција, ЦЕСНА Б, Београд.
 • Гачић , Ј. (2009) „Нови концептуални приступ САД у планирању и управљању терористичким претњама“, Годишњак Факултета безбедности, Београд;
 • Гачић , Ј. (2006) „Цивилно-војна кооперација у цивилном планирању за ванредне ситуације“, Зборник радова Факултета безбедности, Београд;
 • Гачић, Ј. (2005) „Организација цивилног планирања за ванредне ситуације у земљама југоистичне Европе, Зборник радова Факултета безбедности, Београд;
 • Гачић, Ј. (2004) „Теоријско дефинисање појма и суштине цивилне одбране“, Зборник радова Факултета безбедности, Београд;
 • Гачић, Ј. (2003) „Ненасилна цивилна одбрана-неоружано супростављање“, Зборник радова Факултета безбедности, Београд;
 • Гачић, Ј. (2002) „Опредељеност човечанства за концепт одрживог развоја“, Зборник Факултета безбедности, Београд;
 • Гачић, Ј. (2001) „Загађење воде у миру и рату и мере заштите“, Зборник факултета бебедности, Београд.

Монографије

 • Ђорђевић, И., Филијовић, М., Гачић, Ј., (2017), Безбедност, економија и одрживи развој, Универзитет у Београду, Факултет безбедности, NewPress, Београд.
 • Цветковић, М. В., Гачић, Ј., (2016), Евакуација у природним катастрофама, Београд, Задужбина Андрејевић.
 • Јаковљевић В., Цветковић В., Гачић Ј. (2015): Природне катастрофе и образовање, Факултет безбедности, Универзитет у Београду, Београд.
 • Гачић, Ј. (2008): „Цивилно планирање за ванредне ситуације“, Факултет безбедности, ЈП „Службени гласник“, Београд.
 • Група аутора, ( 2006) „Процена одрживости развоја квалитета живота локалне заједнице“, Центар за мировне студије, Факултет безбедности, Филип Вишњић, Београд.