Др Борис Кордић

Борис Кордић (1962)
kordic@fb.bg.ac.rs (мејл за студенте основних студија)
prodekanzanaukufb@outlook.com (мејл за студенте мастер и докторских студија)
редовни професор на Психологији и Социјалној психологији

Школовање

Студије психологије завршио је на Филозофском факултету у Београду 1985. године. На истом факултету је одбранио магистарску тезу 2000, а докторску дисертацију 2006. године (докторска теза: Процена подобности за психоанализу).

Запослење

Од 2001. ради на Факултету безбедности као асистент на предмету Психологија, од 2006. као доцент на предметима Психологија и Социјална психологија, од 2010. као ванредни професор, а од 2015. као редовни професор.
Научни и истраживачки пројекти
 • Безбедност и заштита организовања и функционисања васпитно-образовног система у Републици Србији (основна начела, принципи, протоколи, процедуре и средства), Министарство науке Републике Србије, бр. 47017, 2011-2015;
 • Радна група за прилагођавање образовања потребама запошљавања, КАС, Београд, 2008-2009.
 • Јачање капацитета Сталне конференције градова и општина, друга фаза, СКГО, Београд, 2008-2009;
 • Процена одрживости развоја квалитета живота београдске општине Вождовац, ФЦО, Београд, 2004;
 • Развој Центра за истраживање људске безбедности у функцији реформе високошколског образовања, Центар за истраживање хумане безбедности ФЦО-а, Београд, 2004;
 • Локус сигурности – истраживање доживљаја сигурности, Центар за истраживање хумане безбедности ФЦО-а, Београд, 2003-04;

Професионални ангажмани

Продекан је за науку и студије II и III степена на Факултету Безбедности Универзитета у Београду. Члан је Београдског психоаналитичког друштва (тренутно је председник Комитета за едукацију), Федерације европских психоаналитичара и Међународног удружења психоаналитичара. Члан је Друштва психолога Србије, а тренутно је у Надзорном одбору друштва. Председник је Одбора за кризне интервенције. Члан је програмског одбора Конгреса психолога Друштва психолога Србије.

Област интересовања и важнији радови

Бави се проценом подобности за психоанализу, проценом завршетка психоанализе, менторством, каријерним развојем, лековитим аспектима личности, тамном страном личности, професионалним компетенцијама, трауматским реаговањем и отпорношћу на трауме, као и истраживањем актуелних проблема младих у друштву.

Радови

 • Здравље и лековитост у савременој психоанализи. Београд: Задужбина Андрејевић, 2002.
 • Увод у психологију. Београд: Центар за примењену психологију, 2014.
 • Развој вештина за самостално управљање каријером: Учење упознавања себе и доношења одлуке о каријери. Београд: Факултет безбедности, 2014.
 • Увод у социјалну психологију. Београд: Центар за примењену психологију, 2017.
 • Терор и траума. Зборник радова Факултета цивилне одбране, 2001, 273 – 282.
 • Бију дете из ратне перспективе. Психологија, 34(3-4), 271 – 288, 2002.
 • Преглед истраживања исхода психоанализе. Психологија, 37(3), 291 – 310, 2004.
 • Улога менторства у развоју младих. Зборник Института за педагошка истраживања, 44(1), 196-211, 2012.
 • Тамна страна личности и психолошка помоћ у кризи, Војно дело, 67(4), 108-120, 2015.
 • Psychoanalytic theory of trauma and application in the military environment. In A. Pešić (Ed.), Stress in military profession (pp. 195-207). Belgrade: Strategic Research Institute, University of Defence & Faculty of Military Science, Stellenbosch University, 2018.