Др Милан Липовац

 Милан Липовац (Београд, 1982)
доцент на предмету Увод у студије безбедности
milanlipovac@gmail.com

Образовање:

Основну и средњу школу је завршио у Београду. Основне студије на Факултету безбедности, као и Школу резервних официра (КСРО) завршио је 2009. године. Мастер студије на Факултету безбедности завршио је 2010. године одбранивши рад под насловом „Концепт секуритизације у савременим студијама безбедности“. Школске 2010/2011 уписао је докторске студије на Факултету безбедности, положио све испите и, како му је одобрена тема, почео са израдом докторског рада под насловом „Национална безбедност Републике Србије у регионалном безбедносном поткомплексу Западни Балкан“.

Запослење:

Од октобра 2009. године је био ангажован као студент-демонстратор на предмету Методологија научног истраживања. Од јануара  2011. године био је запослен као истраживач сарадник на Факултету безбедности, а од априла 2012. године као саветник за безбедност у Агенцији за реституцију Републике Србије. Од октобра 2013. године запослен је као сарадник у настави на Факултету безбедности.

Библиографија:

 • Липовац, М.; Глушац Л.; (2011) „Перспективе концепта људске безбедности“ Култура полиса Бр. 16, година ВИИИ, стр.57-76, 2011; Нови Сад; УДК 341.24:341.123
 • Липовац, М.; Спасић, Д.; Кешетовић, Ж.; (2011) „Концепт социјеталне безбедности и теорија секуритизације као оквири за анализу процеса пријема Турске у Европску унију“ Међународна политика, вол. 62, бр. 1142, стр. 52-62, 2011; Београд; ИССН 0543-3657; УДК327.56:061.1ЕУ (560); Бибилд 0543-3657.62(2011)
 • Трапара, В.; Липовац, М. (2011) „Европска агенција за управљање оперативном сарадњом на спољним границама Европске уније (ФРОНТЕX) – механизми заштите“ Европско законодавство, год. 10, број 35-36, стр. 192-200, 2011; Београд; ИССН 1451-3188; УДК:341.222; Библид 1451-3188,10(2011)
 • Липовац, М., Глушац, Л. (2011) „Снаге за брзо реаговање Европске уније – Борбене групе“ Годишњак факултета безбедности, стр.113-124 ЦОБИСС.СР-ИД 512187317
 • Липовац, М.; Кучековић, З. (2011) „Односи Републике Србије и НАТО кроз Програм Партнерство за мир“, Ђукановић, Д., Лађевац, И. (Ур.), Србија и међународне организације, Институт за међународну политику и привреду, Београд, стр. 451-461. УДК 341.1+341.217(497.11)(082)  ИСБН978-86-7067-158-4
 • Липовац, М.; Спасић, Д. (2011) „Геополитички аспекти ширења НАТО на Балкану – случај Републике Србије“, у Милутиновић, М. (ур.), Босна и Херцеговина у савременом геополитичком окружењу, Независни универзитет Бања Лука,  стр.169-179. УДК 327.51 НАТО(497) ИСБН 978-99955-41-23-1; ЦОБИСС.БИХ-ИД 1917976
 • Ђурић С.; Цветковић, В.; Липовац М. (2011), „Послератно Косово и Метохија као нови/стари геополитички чвор Балкана“, у Милутиновић, М. (ур.), Босна и Херцеговина у савременом геополитичком окружењу, Независни универзитет Бања Лука,  стр.204-216. УДК 323.1:327(497.115) ИСБН 978-99955-41-23-1; ЦОБИСС.БИХ-ИД 1917976
 • Спасић, Д.; Липовац М. (2011) „Конвенција о полицијској сарадњи у Југоисточној Европи и улога Србије у борби против међународног криминала“, Међународна научна конференција криминалистичко-полицијске академије „Сузбијање криминала у оквиру међународне полицијске сарадње“ 28.-30. Јун 2011. на Тари, стр.161-172, УДК 341.456(082) ИСБН978-86-7020-199-6 ЦОБИСС:СР 187612940
 • Глушац, Л.; Липовац, М. (2012) „Могућности и перспективе Републике Србије за учешће  у борбеним групама Европске уније“ Међународна научна конференција Института за међународну политику и привреду „Harmonisation of foreign policy of the Republic of Serbia with European Union Common Foreign and Security Policy“ (у штампи)
 • Лакић, Б.; Стојановић, Б.; Липовац, М. (2012) Питање реституције у Републици Србији и однос са другим државама сукцесорима СФРЈ. Међународна научна конференција Института за међународну политику и привреду. (у штампи)
 • Стојановић, Б.; Липовац, М. Лакић, Б.; (2012) Заштита имовинских права у Србији – питање реституције. У: А.Рабреновиц, Ј.Цераниц (Ур.), Усклађивање права Републике Србије са правним тековинама ЕУ: приоритети, проблеми, перспективе, Институт за упоредно право, Београд. стр. 152-174. ИСБН 978-86-80059-85-3.
 • Поповић-Ћитић, Б.; Ђурић, С.; Липовац, М. (2011) Управљање безбедносним ризицима у образовно-васпитним установама. стр. 11-29. У: Поповић-Ћитић, Б.; Ђурић, С.; Кешетовић, Ж. (Ур.) Безбедносни ризици у образовно-васпитним установама. Факултет безбедности. ИСБН: 978-86-84069-64-3  УДК: 005.334:371
 • Липовац, М. (2011) Теоријски оквири за анализу и превенцију социо-психолошких ризика у образовно-васпитним установама. стр. 69-84. У: Поповић-Ћитић, Б.; Ђурић, С.; Кешетовић, Ж. (Ур.) Безбедносни ризици у образовно-васпитним установама. Факултет безбедности. ИСБН: 978-86-84069-64-3  УДЦ: 005.334:371
 • Кешетовић, Ж.; Липовац, М.; Млађан, Д. (2012) Пројековање школског простора као фактор превенције безбедносних ризика. стр. 197-210. У: Кордић, Б.; Ковачевић, А.; Бановић, Б. (Ур.) Реаговање на безбедносне ризике у образовно-васпитним установама. Факултет безбедности. ИСБН: 978-86-84069-69-8    УДЦ 371.6:351.851