ОБАВЕЗНО ЗА СВЕ СТУДЕНТЕ – АЖУРИРАЊЕ ПОДАТАКА У е-СТУДЕНТУ

Сви студенти Факултета безбедности:

  • који су уписали наредну годину,
  • који су обновили годину,
  • који су уписали продужену годину, …

обавезни су да у свом електронском индексу, е-Студенту:

  1. провере упис у школску 2020/2021. годину
  2. провере статус уписа (буџет или самофинасирање)
  3. ажурирају електронски ШВ-20 образац.
  4. ажурирају email адресу

Студенти који не регулишу свој статус за текућу школску годину биће неуписани, уз могућност уписа тек наредне школске године.