ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

ЧЕТВРТА РАТА ШКОЛАРИНЕ

Имајући у виду околности под којима се реализује настава у условима ванредног стања, као и молбу Студентског парламента Факултета безбедности, управа Факултета обавештава самофинансирајуће студенте основних академских студија, који из оправданих разлога још нису успели да уплате четврту рату школарине за школску 2019/2020. годину, да то могу да учине све до 30. јуна 2020. године. Измирење четврте рате школарине за самофинансирајуће студенте представља технички и правни услов за пријављивање и полагање испита по окончању наставе у летњем семестру.

Свим студентима који су уплатили пријаве за априлски испитни рок пријаве ће важити за испитни рок који ће се одржати одмах по окончању ванредног стања.