Одлагање систематског прегледа за студенте прве и треће године

Систематски прегледи за студенте прве и треће године се неће обављати, услед новонастале епидемиолошке ситуације.

Студенти ће бити накнадно обавештени о новим датумима систематског прегледа.

 

                                                                                    СТУДЕНТСКА СЛУЖБА