Projekti pri Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

* OSNOVNI PROJEKAT

Integralna i interdisciplinarna istraživanja (Unapređenje donošenja državnih odluka i afirmacija nacionalnog identiteta)

* Projekti Ministarstva prosvete, nauke i tehnologije koje realizuju druge naučne institucije uz angažovanje nastavnika i saradnika Fakulteta bezbednosti

  • Konflikti i krize: saradnja i razvoj u Srbiji i regionu u 19. i 20. veku (Institut za savremenu istoriju, Beograd)
  • Kriminal u Srbiji: fenomenologija, rizici i mogućnost socijalne intervencije (Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd)
  • Ispitivanje i verifikacija metoda za multidiciplinarne forenzičke analize u funkciji neprolifercije oružja za masovno uništenje (Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Beograd)
  • Rentabilni izbor novih tehnologija i koncepcija odbrane kroz društvene promene i strateške orijentacije Srbije u 21.veku (Mašinski fakultet, Beograd)
  • Molekularno-genetička i ekofiziološka istraživanja u zaštiti autohtonih animalnih i genetičkih resursa, očuvanju dobrobiti, zdravlja i reprodukcije gajenih životinja i proizvodnji bezbedne hrane (Fakultet veterinarske medicine, Beograd)