Raspored ispita

Specijalističke strukovne studije FORENZIKA – jul 2020.

Ispiti na specijalističkim strukovnim studijama „Forenzika“u julskom spitnom roku, koji se održavaju 13.07.2020. godine,  realizovaće se na sledeći način:

  • Studenti se okupljaju ispred Fakulteta bezbednosti u 11.50 časova.
  • Na poziv nastavnika /saradnika, studenti se upisuju na spisak po predmetima koje polažu.
  • Nakon upisivanja, nastavnik / saradnik proziva studente, tako da ulaze u zgradu u grupama od po najviše 5 kandidata, uz obavezno nošenje zaštitnih maski. Nastavnik / saradnik raspoređuje studente tako da najviše jedan bude u kabinetu tokom polaganja ispita, dok najviše 4 studenta čeka u hodniku.
  • Ukupan broj studenata koju čekaju u grupi ispred zgrade Fakulteta ne sme da bude veći od 10.

PRENOS – ODJAVA ISPITA ZA NAREDNI ROK

U skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom, na inicijativu Studentskog parlamenta, odobrena je odjava onih ispita, iz junskog ispitnog roka, koji će se prema rasporedu, održati od 10. do 20. jula 2020. godine.

Studenti koji žele da odjave ispite treba da napišu mejl na adresu samojlovskig@fb.bg.ac.rs zaključno sa 10.07.2020. godine u 23.59.

U mejlu treba navesti: ime, prezime, broj indeksa i naziv predmeta, čiji ispit se odjavljuje. Na osnovu vašeg zahteva, studentska službe će odjaviti ispite i vratiti sredstva na e-račun. Za naredni ispitni rok studenti bi trebalo da izvrše prijavu po uobičajenoj proceduri, jer nije moguće „preneti“ prijave ispita iz ovog u naredni ispitni rok, s obzirom da naredni rok, u elektronskom sistemu, nije formiran.

Nije moguće odjaviti ispite koji su prošli.

Studenti koji žele da polažu ispite, dolaze na ispite po predviđenoj dinamici i rasporedu.

ENGLESKI JEZIK 2 – jun 2020. – prof. Zoran Pavlović

OBAVEŠTENJE O POLAGANJU ISPITA ENGLESKI JEZIK 2 U JUNSKOM ROKU ZA STUDENTE Prof. ZORANA PAVLOVIĆA

Ispit traje 1 sat, polaže se samo pisano u formi multiple choice testa (zaokruživanje).

Ispit obuhvata materiju koja je u obliku video prezentacija i vežbanja postavljena na platformu Moodle pod nazivom Engleski jezik 2, Grupe 3. i 4. (studenti prof. Zorana Pavlovića)

  Gradivo obuhvaćeno ispitom:

– Engleska vremena, građenje i upotreba (Verb Tenses)

– Pasiv (The Passive Voice)

– Pogodbene rečenice ( Conditionals)

– Indirektan govor (The Indirect/Reported Speech)

– Pitanja iz zbirke tekstova (The English Reader), samo tekstovi čiji nazivi su navedeni uz predavanja

Svim studentima se priznaju bodovi s prvog kolokvijuma i priznaje se 20 bodova po osnovu drugog kolokvijuma. Ispit nosi 60 bodova.

Uputstvo o svim ostalim detaljima u vezi sa polaganjem ispita sledi.

Prof Zoran Pavlović

MONITORING U ZAŠTITI

Obaveštenje o načinu polaganja ispita iz predmeta Monitoring u zaštiti

Usled trenutne situacije kolokvijum iz oblasti monitoring vazduha neće biti održan. Umesto toga, na ispitu će se polagati celokupno gradivo (monitoring vazduha i monitoring vode). Termin ispita u junskom ispitnom roku biće objavljen naknadno.

Svi studenti koji su položili prvi deo ispita iz monitoringa vazduha (od aprila 2019 do marta 2020) na ispitu će polagati samo deo vezan za monitoring vazduha.

Ukoliko postoji potreba za konsultacijama, one se mogu održati putem mail-a postavljanjem konkretnog pitanja koje se odnosi na gradivo.