Raspored ispita

Promena datuma završetka nastave u letnjem semestru i termina održavanja junskog ispitnog roka

Nastava u  letnjem semestru školske 2019/2020. godine, za studente prve, druge i treće godine osnovnih akademskih studija, zbog održavanja Univerzijade, završava se 22.05.2020. godine.

Nastava za studente četvrte godine traje do 30.04.2020. godine, po predviđenom planu.

Junski ispitni rok se, takođe zbog održavanja Univerzijade, pomera tako da će biti održan od 25.05.2020. godine do 14.06.2020. godine.

PRIJAVA ISPITA ZA MARTOVSKI ISPITNI ROK 2020. GODINE

Pravo na polaganje ispita u martovskom ispitnom roku imaju: studenti produžene godine (apsolventi i postapsolventi)

Prijava za martovski ispitni rok obaviće se u periodu od 24. – 27. februara 2020. godine elektronskim putem.

Ispiti mogu da se prijavljuju ukoliko student ima dovoljno novčanih stredstava na svom eStudent nalogu – izvršiti blagovrmenu uplatu u skladu sa uputstvom!

Ukoliko uplata nije proknjižena na račun studenta iz opravdanog razloga (pogrešno unešen lični broj ili model 97 ili zbog propusta u funkcionisanju Fakultetskog informacionog sistema), student može regulisati prijavu ispita na fakultetu u kancelariji 10 najkasnije  27. februara do 13 časova.

Broj ispita koji se može prijaviti nije ograničen!

Naknada ispita  za  studente koji su prvi put produžili godinu je:

 • prva, druga i treća prijava iznosi 1660,00 dinara
 • četvrta i svaka naredna prijava iznosi 2520,00 dinara.

Naknada ispita  za  studente koji su produžili godinu drugi ili više puta je 2640,00 dinara.

Tekući račun fakulteta je 840-1832666-90

Obavezno prilikom uplate uneti model 97 i lični poziv na broj koji se nalazi u elektronskom indeksu (uplatiti par dana ranije)

 

POSTAPSOLVENTI:

Studenti po starom nastavnom planu i programu generacije do 2005.

Prijava za martovski ispitni rok obaviće se  24. februara 2020. godine u kancelariji 14 i naknada  za prijavu polaganja ispita je 1780,00 dinara.

Tekući račun fakulteta 840-1832666-90 sa pozivom na broj 600.

BEZBEDNOSNI MENADŽMENT – pomeranje termina ispita

Obaveštavaju se studenti da se ispit iz nastavnog predmeta  Bezbednosni menadžment pomera za 26.02. i 27.02.2020. godine , u 9 časova, u kabinetu profesora.

Studenti od broja indeksa 251/09 do 432/13, polagaće ispit 26.02.2020. godine, kao i studenti sa sledećim brojem indeksa:

 • od 109/14 do 430/14
 • od 25/15 do 826/15
 • od 2/16 do 100/16

Dana 27.02. 2020. godine ispit će polagati studenti sa  sledećim brojem indeksa:

 • od 103/16 do 866/16
 • od 570/17 do 582/17
 • od 504/18 do 509/18.

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE – februar 2020.

Prijava ispita za februarski ispitni rok obaviće se u periodu od 31. januara do 05. februara 2020. godine elektronskim putem.

Februarski ispitni rok održaće se u periodu od 07. februara do 26. februara 2020. godine. Preliminarni raspored sa terminima ispita objavljen je na sajtu Fakulteta.

NAPOMENA:

Prijavu ispita studenti osnovnih akademskih studija vrše putem svog eStudent naloga (za detalje korišćenja servisa pogledati Uputstvo za korišćenje eStudent servisa)  u periodu koji je predviđen za prijavu ispita (detalji na linku – RASPORED ISPITNIH ROKOVA U ŠKOLSKOJ 2019/2020. GODINI).

Tarife za prijavu ispita:

 • Studenti I, II, III i IV godine i apsolventi 1. put
  Student ima pravo na dve besplatne prijave po ispitu.
  Cena treće prijave je 800 dinara, a četvrte i narednih 1660 dinara.
 • Apsolventi 2, 3. i naredni put
  Cena prijave ispita je 1780 dinara.

Student koji je iskoristio besplatne prijave uplaćuje sredstva na svoj račun (primer naloga za uplatu nalazi se u Vašem eStudent nalogu u kategoriji Školarine i obaveze). Uplata se može izvršiti u bilo kojoj banci ili pošti.

Uplata ne podrazumeva automatsku prijavu ispita i mora biti blagovremeno izvršena, da bi novac bio prebačen na račun studenta. Ukoliko je uplata izvršena blagovremeno (najkasnije prethodnog dana do 12 časova pre poslednjeg dana prijave) a nije evidentirana na računu studenta do 9 časova poslednjeg dana koji je predviđen za redovnu prijavu ispita, zbog tehničke greške (pogrešno unet lični broj ili ako nije unet model 97…) ili greške u elektonskom sistemu fakulteta, student reguliše prijavu ispita na Fakultetu u kancelariji  broj 10 od 11 do 13 časova ili putem mejla  na adresu samojlovskig@fb.bg.ac.rs

Ukoliko student šalje prijavu preko mejla, neophodno je da pošalje sliku uplatnice, broj indeksa i da napiše koje ispite želi da prijavi.

Studenti koji ne izvrše balgovremenu uplatu, u skladu sa Uputstvom o elektronskoj prijavi ispita, ispite mogu prijaviti po proceduri i ceni naknadne prijave ispita.

Ukoliko ispit prijavljujete preko mejla navedite: ime i prezime, broj indeksa, ispite koje želite da prijavite i dokaz o uplati (fotografiju naloga za uplatu). Mejl mora biti poslat u toku poslednjeg dana koji je predviđen za prijavu ispita do 11 časova da bi prijava bila prihvaćena.

Naknadna prijava

Nakon isteka roka za prijavu ispita ili ukoliko nije imao sredstva na računu zbog neblagovremene uplate, student može naknadno da prijavi ispite. Ispit se naknadno može prijaviti lično, najkasnije 3 dana pre održavanja ispita, upućivanjem molbe Studentskoj službi u kancelariji  br. 10 (naknadnu prijavu nije moguće izvršiti preko studentskog portala).

Prilikom uplate za naknadnu prijavu ispita student na uplatnici u pozivu na broj unosi broj 600 a ne svoj lični broj i ne unosi model 97. Uplata se vrši tek nakon odobravanja nakandne prijave ispita od strane Studentske službe.

Tarife za naknadnu prijavu ispita:

 • Studenti I, II, III i IV godine i apsolventi 1. put
  Cena naknadne prijave za 1, 2 i 3. prijavu je 1.660 dinara, a za 4. i naredne 2.520 dinara.
 • Apsolventi 2, 3. i naredni put
  Cena naknadne prijave je 2640 dinara.

Odlaganje ispita

Studenti koji su u ispitnom roku redovno prijavili ispit, ali žele da polažu ispit u drugom terminu predviđenom za taj ispit mogu uputiti molbu Studentskoj službi lično u kancelariji br. 10 ili 11 najkasnije 3 dana pre zakazanog termina ispita.

Naknada za odlaganje ispita iznosi 1.150 dinara. Uplata se vrši tek nakon odobravanja odlaganja ispita od strane Studentske službe.

Nalog za uplatu se popunjava na sledeći način: u polje svrha uplate student upisuje odlaganje ispita, a  u polje poziv na broj upisuje 600.

Prijava ispita na osnovnim akademskim studijama

Prijavu ispita studenti osnovnih akademskih studija vrše putem svog eStudent naloga (za detalje korišćenja servisa pogledati Uputstvo za korišćenje eStudent servisa)  u periodu koji je predviđen za prijavu ispita (detalji na linku – RASPORED ISPITNIH ROKOVA U ŠKOLSKOJ 2019/2020. GODINI).

Tarife za prijavu ispita:

 • Studenti I, II, III i IV godine i apsolventi 1. put
  Student ima pravo na dve besplatne prijave po ispitu.
  Cena treće prijave je 800 dinara, a četvrte i narednih 1660 dinara.
 • Apsolventi 2, 3. i naredni put
  Cena prijave ispita je 1780 dinara.

Student koji je iskoristio besplatne prijave uplaćuje sredstva na svoj račun (primer naloga za uplatu nalazi se u Vašem eStudent nalogu u kategoriji Školarine i obaveze). Uplata se može izvršiti u bilo kojoj banci ili pošti.

Uplata ne podrazumeva automatsku prijavu ispita i mora biti blagovremeno izvršena, da bi novac bio prebačen na račun studenta. Ukoliko je uplata izvršena blagovremeno (najkasnije prethodnog dana do 12 časova pre poslednjeg dana prijave) a nije evidentirana na računu studenta do 9 časova poslednjeg dana koji je predviđen za redovnu prijavu ispita, zbog tehničke greške (pogrešno unet lični broj ili ako nije unet model 97…) ili greške u elektonskom sistemu fakulteta, student reguliše prijavu ispita na Fakultetu u kancelariji  broj 10 od 11 do 13 časova ili putem mejla  na adresu samojlovskig@fb.bg.ac.rs

Ukoliko student šalje prijavu preko mejla, neophodno je da pošalje sliku uplatnice, broj indeksa i da napiše koje ispite želi da prijavi.

Studenti koji ne izvrše balgovremenu uplatu, u skladu sa Uputstvom o elektronskoj prijavi ispita, ispite mogu prijaviti po proceduri i ceni naknadne prijave ispita.

Ukoliko ispit prijavljujete preko mejla navedite: ime i prezime, broj indeksa, ispite koje želite da prijavite i dokaz o uplati (fotografiju naloga za uplatu). Mejl mora biti poslat u toku poslednjeg dana koji je predviđen za prijavu ispita do 11 časova da bi prijava bila prihvaćena.

Naknadna prijava

Nakon isteka roka za prijavu ispita ili ukoliko nije imao sredstva na računu zbog neblagovremene uplate, student može naknadno da prijavi ispite. Ispit se naknadno može prijaviti lično, najkasnije 3 dana pre održavanja ispita, upućivanjem molbe Studentskoj službi u kancelariji  br. 10 (naknadnu prijavu nije moguće izvršiti preko studentskog portala).

Prilikom uplate za naknadnu prijavu ispita student na uplatnici u pozivu na broj unosi broj 600 a ne svoj lični broj i ne unosi model 97. Uplata se vrši tek nakon odobravanja nakandne prijave ispita od strane Studentske službe.

Tarife za naknadnu prijavu ispita:

 • Studenti I, II, III i IV godine i apsolventi 1. put
  Cena naknadne prijave za 1, 2 i 3. prijavu je 1.660 dinara, a za 4. i naredne 2.520 dinara.
 • Apsolventi 2, 3. i naredni put
  Cena naknadne prijave je 2640 dinara.

Odlaganje ispita

Studenti koji su u ispitnom roku redovno prijavili ispit, ali žele da polažu ispit u drugom terminu predviđenom za taj ispit mogu uputiti molbu Studentskoj službi lično u kancelariji br. 10 ili 11 najkasnije 3 dana pre zakazanog termina ispita.

Naknada za odlaganje ispita iznosi 1.150 dinara. Uplata se vrši tek nakon odobravanja odlaganja ispita od strane Studentske službe.

Nalog za uplatu se popunjava na sledeći način: u polje svrha uplate student upisuje odlaganje ispita, a  u polje poziv na broj upisuje 600.