Fakultet bezbednosti na Beogradskom sajmu knjiga

Kao i dugi niz godina do sada, i ove godine Fakultet bezbednosti učestvovao je na 63. Međunarodnom sajmu knjiga, koji se održavao u Beogradu. Ove godine Fakultet je predstavio svoja štampana naučno-stručno izdanja na svom štandu koji je bio izuzetno posećen. Tokom Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu (21-28.10.2018. god) Fakultet bezbednosti je promovisao tri nova izdanja na štandu Centra za promociju nauke.

Prva promocija izdanja Fakulteta bezbednosti održana je 22.10.2018. godine – udžbenika prof. dr Vladimira N. Cvetkovića Sociologija politike (Problemi, teorija, ideologije). Promocija je privukla veliki broj zainteresovanih, najviše studenata i stručne javnosti. Tom prilikom o udžbeniku je govorio recenzent, prof. dr Slobodan Antonić, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a potom se prisutnima obratio i autor.
Prof. Cvetković je naglasio je da je „Sociologija politike“ pisana da bude, pre svega udžbenik za studente Fakulteta bezbednosti ali da i svim drugim zainteresovanim čitaocima pruža uvid u osnovne fenomene i strukture politike/političkog, te da im tako obezbedi čvrsto polazište za vlastitu političku i/ili bezbednosnu praksu. Zato je u ovom udžbeniku akcenat na političkim aspektima mišljenja i funkcionisanja države, istorijskoj promociji političkih ideologija, te najzad različitih, iako naizgled sličnih, oblika predmodernog i modernog političkog vođstva. Nema sumnje da, ukoliko želi da opravda naučnu zasnovanost svog poziva, baš kao i delotvornost svog znanja, ,,menadžer bezbednosti“ mora da odlično poznaje politiku u svim njenim dimenzijama: teorijskoj, ideološkoj i praktičnoj. „Biti ,,bezbednjak“, zaključio je prof. Cvetković, „znači biti široko obrazovan, a ne prosto utreniran“.

Druga promocija novog izdanja Fakulteta bezbednosti održana je 24.10.2018. godine. Tom priolikom predstavljena je široj javnosti monografija sa međunarodnim značajem: The New Silk Road: European Perspectives (Security Challenges/Risks Within The Initiative 16+1), čiji je urednik i priređivač profesor dr Vladimir N. Cvetković. Reč je o drugoj monografiji te vrste koju objavaljuje Fakultet bezbednosti. Najnovija se bavi evropskom perspektivom Novog puta svila, dok je prethodna posvećena Balkanu .
Radovi u mongrafiji analiziraju različite aspekte saradnje Narodne Republike Kine i 16 centralnoevropskih i istočnoevropskih država, čija je realizacija utvrđena tzv. političkim okvirom ,,16+1″. Svrha ovog tematskog izdanja bila je da okupi vodeće domaće i inostrane istraživače iz različitih akademskih disciplina, kako bi na jednom mestu objedinili svoja iskustva i rezultate istraživanja u vezi sa bezbednosnim, političkim i ekonomskim aspektima ,,Novog puta svile“ s posebnim osvrtom na njegovu Balkansku trasu, što je i učinjeno. Stoga su u pisanju i priređivanju ovog izdanja učestvovali autori, eksperti iz Kine i Srbije, Grčke, Bugarske, Hrvatske i Slovenije, koji su na ovaj način stvorili osnovu za dalju, kontinuiranu i interdisciplinarnu saradnju u okviru koje će domaći i inostrani stručnjaci kroz diskusiju o najvažnijim geopolitičkim pitanjima, bezbednosnim izazovima i pretnjama, konkretnim privrednim i drugim temama u vezi sa „Novim putem svile“, omogućiti kvalitetniju saradnju u okviru grupe 16+1.
Treća promocija izdanja Fakulteta bezbednbosti održana je 25.10.2018. godine i bila je posvećena priručniku Korporativna bezbednost – hrestomatija. Ovo izdanje predstavlja skup radova većeg broja autora i koristi se od školske 2018/2019. godine kao literatura na predmetu Koporativna bezbednost. O hrestomatiji koja je dobila i godišnju nagradu Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti za 2017/2018. Godinu, govorili su njeni priređivači: prof. dr Zoran Keković, asistent Ivan Dimitrijević i demonstrator, Nevena Šekarić, kao i autori dva rada u hrestomatiji, prof. dr Ivica Đorđević i prof. dr Dragan Trivan. Priređivači su govorili o razlozima za objavljivanje hrestomatije, njenoj strukturi i načinu upotrebe u nastavnom procesu, dok su se autori osvrnuli na pojedine aspekte ove discipline.