Факултет безбедности на Београдском сајму књига

Као и дуги низ година до сада, и ове године Факултет безбедности учествовао је на 63. Међународном сајму књига, који се одржавао у Београду. Ове године Факултет је представио своја штампана научно-стручно издања на свом штанду који је био изузетно посећен. Током Међународног сајма књига у Београду (21-28.10.2018. год) Факултет безбедности је промовисао три нова издања на штанду Центра за промоцију науке.

Прва промоција издања Факултета безбедности одржана је 22.10.2018. године – уџбеника проф. др Владимира Н. Цветковића Социологија политике (Проблеми, теорија, идеологије). Промоција је привукла велики број заинтересованих, највише студената и стручне јавности. Том приликом о уџбенику је говорио рецензент, проф. др Слободан Антонић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, а потом се присутнима обратио и аутор.
Проф. Цветковић је нагласио је да је „Социологија политике“ писана да буде, пре свега уџбеник за студенте Факултета безбедности али да и свим другим заинтересованим читаоцима пружа увид у основне феномене и структуре политике/политичког, те да им тако обезбеди чврсто полазиште за властиту политичку и/или безбедносну праксу. Зато је у овом уџбенику акценат на политичким аспектима мишљења и функционисања државе, историјској промоцији политичких идеологија, те најзад различитих, иако наизглед сличних, облика предмодерног и модерног политичког вођства. Нема сумње да, уколико жели да оправда научну заснованост свог позива, баш као и делотворност свог знања, ,,менаџер безбедности“ мора да одлично познаје политику у свим њеним димензијама: теоријској, идеолошкој и практичној. „Бити ,,безбедњак“, закључио је проф. Цветковић, „значи бити широко образован, а не просто утрениран“.

Друга промоција новог издања Факултета безбедности одржана је 24.10.2018. године. Том приоликом представљена је широј јавности монографија са међународним значајем: The New Silk Road: European Perspectives (Security Challenges/Risks Within The Initiative 16+1), чији је уредник и приређивач професор др Владимир Н. Цветковић. Реч је о другој монографији те врсте коју објаваљује Факултет безбедности. Најновија се бави европском перспективом Новог пута свила, док је претходна посвећена Балкану .
Радови у монграфији анализирају различите аспекте сарадње Народне Републике Кине и 16 централноевропских и источноевропских држава, чија је реализација утврђена тзв. политичким оквиром ,,16+1″. Сврха овог тематског издања била је да окупи водеће домаће и иностране истраживаче из различитих академских дисциплина, како би на једном месту објединили своја искуства и резултате истраживања у вези са безбедносним, политичким и економским аспектима ,,Новог пута свиле“ с посебним освртом на његову Балканску трасу, што је и учињено. Стога су у писању и приређивању овог издања учествовали аутори, експерти из Кине и Србије, Грчке, Бугарске, Хрватске и Словеније, који су на овај начин створили основу за даљу, континуирану и интердисциплинарну сарадњу у оквиру које ће домаћи и инострани стручњаци кроз дискусију о најважнијим геополитичким питањима, безбедносним изазовима и претњама, конкретним привредним и другим темама у вези са „Новим путем свиле“, омогућити квалитетнију сарадњу у оквиру групе 16+1.
Трећа промоција издања Факултета безбеднбости одржана је 25.10.2018. године и била је посвећена приручнику Корпоративна безбедност – хрестоматија. Ово издање представља скуп радова већег броја аутора и користи се од школске 2018/2019. године као литература на предмету Копоративна безбедност. О хрестоматији која је добила и годишњу награду Српске асоцијације менаџера корпоративне безбедности за 2017/2018. Годину, говорили су њени приређивачи: проф. др Зоран Кековић, асистент Иван Димитријевић и демонстратор, Невена Шекарић, као и аутори два рада у хрестоматији, проф. др Ивица Ђорђевић и проф. др Драган Триван. Приређивачи су говорили о разлозима за објављивање хрестоматије, њеној структури и начину употребе у наставном процесу, док су се аутори осврнули на поједине аспекте ове дисциплине.