др Петар Станојевић

Петар Станојевић (Београд, 1965)
анредни професор на предметима Логисика у систему националне безбедности, Цивилно војни односи и Корпоративна безбедност
petar.stanojevic@fb.bg.ac.rs

Школовање

 • 1989.     Дипломирани машински инжењер – Војнотехничка академија, Загреб, Хрватска.
 • 1993.     Магистратура – Машински факултет у Београду (Тема: Утицај техничког факотора на организациону структуру оперативног нивоа система одржавања)
 • 1997.     Докторат – Машински факултет у Београду. (Тема: Утицај техничких фактора на организациону структуру система одржавања)

Запослење

 • 04/18 – до данас              Универзитет у Београду, Факултет Безбедности – професор
 • 03/15 – 04/18                     Штајнбајс фoндација (Универзитет) – Риск технолоџис, Немачка – Tехнички директор пројекта ЕСКОМ РБИ (Јужна Африка)
 • 02/17 – 04/18                     Универзитет у Београду, Факултет Безбедности – Хонорарни професор

Научни и истраживачки пројекти

Учешће на пројектима за привреду

 1. FP 6 – RIMAP (Risk Based Inspection and Maintenance Procedures), 2006 – руководилац пројекта, члан надзорног одбора пројекта
 2. НИС-Shell: Opportunition Confirmation Program, 2006. – руководилац пројекта
 3. НИС: Развој интегралног система безбедности НИС (II и III фаза), 2006 -координатор пројекта
 4. НИС-Машински факултет: Организација истраживачко-развојне функције НИС, 2007. – руководилац пројекат , члан надзорног одбора пројекта
 5. НИС-Shell: Business Improuvement Program, 2008-2010. – руководилац подпројекта
 6. НИС-Steinbeis: NISRISK -Управљање ризицима и коришћење приступа заснованих на ризику у инспекцији, одржавању и ХСЕ-анализи постројења НИС, 2008-2012. – руководилац пројекта

Пројекти Министарства за науку

 1. ТД – 7004Б – Интегрисни систем одржавања (Програм истраживања у области технолошког развоја за период 2005-2007 са задатом темом) – координатор и представник НИС

Учешће у међународним пројектима

 1. Немачка DEG-Влада Србије: ESPRIT – Enchancing Industrial Safety, Environmental protection and Risk management in Serbia by meanms of dedicated training, education and Technology Transfer, 2008-2010. (руководилац (НИС), предвач, организатор)
 2. European Union, FP 7 project: INTeg-Risk, 2009-2013, (NIS appointed representative and project manager)
 3. European Union, Steinbeis R-tech- National R & D Institute for Welding and Material Testing, ISIM, Timisoara, Romania, RISKROM, 2012. (Предавач)
 4. European Union, Steinbeis R tech – Turkish Мinistry of Labour, Stranghtening of Turkey capacities for implementation of SEVESO II diercitve, 2014. (Предавач)
 5. Немачка Steinbeis R tech – ESKOM, South Africa, „The Implementation Partner for the Risk Based Inspection programme at Eskom Head Office (MEGAWATT PARK) and 13 Power Stations“, 2013-2017., (технички лидер, експерт, предавач)

Професионални ангажман

Дописни члан Академије инжењерских наука Србије и члан уређивачког одбора часописа „Међународна политика“.

Област интересовања и важнији радови

Област интересовања су стратегија, национална и енергетска безбедност, логистика и управљање ризицима.

 1. Petar Stanojevic, Branislav Orlic, Mirjana Misita, Gyöngyvér B. Lenkey, “On-line monitoring and assessment of emerging risk in conventional industrial plants – possible way to implement integrated risk management approach and KPI’s”. Journal of Risk Research, Vol. 16, Nos.3-4, pg. 501-512, 2013.
 2. S. Kirin, P. Stanojević, I. Miljanović, A. Sedmak, T. Perić, P. Ilić: Influence of the human factor on risk in an open-pit mine, UDK/UDC: 331.464.3, Structural Integrity and Life, Vol. 15. No 2. (2015), pp 117-128.
 3. P. Stanojevic, A. Jovanović, S. Kirin, M. Misita, B. Orlić, S. Eremić: Some Achievements in RBIM Implementation According to RIMAP approach, UDK/UDC: 005.334:66, Structural Integrity and Life, Vol. 15. No 2. (2015), pp 79-84.
 4. Станојевић П; Мишковић В.; Мишев Г; Национална логистика и безбедност,  монографија, 2017. ISBN 978-86-80144-17-7; CIP 351.86; COBISS.SR-ID 253928460
 5. Stanojevic Petar, Mirjana Misita, Jeftic Zoran, Milosevic Mladen, Miskovic Vasilije, Bukvic Vladimir, Organizational design based on simulation modeling, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 23 December 2017, https://doi.org/10.1007/s00170-017-1453-0, Print ISSN 0268-3768, pp 1-16, Volume 93, Issue 9-12. 
 6. Stanojevic P., Miskovic V., Jeftic Z.; Overview of elements of national logistics system in the republic of Serbia, Vojno delo, no. 4., str. 96 -120, 2017. DOI: 10.5937vojnodelo1704096S