Klub studenata FB

KSFBUdruženje „Klub studenata Fakulteta bezbednosti“ je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje studenata Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva dopunske praktične edukacije u oblastima bezbednosti, odbrane, menadžmenta ljudskih i socijalnih resursa, civilne zaštite i zaštite životne sredine.

Klub je osnovan 16. decembra 2005. kada su na Osnivačkoj skupštini doneti Odluka o osnivanju i Statut. Klub sve svoje aktivnosti sprovodi u skladu sa Statutom i Pravilnikom o radu.

Klub studenata Fakulteta bezbednosti (KSFB) je studentska organizacija koja okuplja studente oko akademskih i stručnih aktivnosti na Fakultetu, koje ostvaruje kroz sledeća tela:

 • Sekcija za Ujedinjene nacije (model UN, obeležavanje dana UN)
 • Sekcija za odnose s javnošću (obaveštenja, forum studenata)
 • Sekcija za akademske aktivnosti (Debatni klub, Izdavaštvo)

Ciljevi KSFB-a su: postizanje višeg nivoa društvene angažovanosti studenata Fakulteta bezbednosti u predmetnim oblastima stručnog osposobljavanja, obaveštavanje članova o aktuelnostima i aktivnostima i upoznavanje članova sa radom relevantih institucija i organizacija kod nas i u svetu.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva, Udruženje naročito sprovodi sledeće aktivnosti koje su tematski orjentisane na predmetne oblasti stručnog osposobljavanja studenata Fakulteta bezbednosti:

 • organizuje, samostalno ili u saradnji sa drugim subjektima: tribune, seminare, stručne skupove, radionice, prezentacije i kampanje;
 • učestvuje u izradi i realizaciji edukativnih i istraživačkih projekata;
 • organizuje stručne posete za članove – studente Fakulteta bezbednosti institucijama i organizacijama za koje studenti iskažu interesovanje;
 • organizuje ili učestvuje u organizaciji razmene studenata;
 • saradjuje sa srodnim stručnim udruženjima i drugim vladinim i nevladinim organizacijama i obrazovnim institucijama u zemlji i inostranstvu, koje se bave predmetnom problematikom.

Klub studenata jedan je od učesnika Foruma o reformi sektora bezbednosti (Security Sector Information Forum, SSIF), na kome se više puta godišnje okupljaju predstavnici ambasada, državnih institucija i nevladinih organizacija oko pitanja reforme sektora bezbednosti u našoj zemlji. Preko Kluba, studenti koji se aktivno bave pitanjima bezbednosti i koji dobro govore engleski jezik, mogu da učestvuju na sastancima Foruma i tako predstave sebe i Klub, upoznaju se sa radom relevantnih institucija kod nas i uspostave kontakte i saradnju sa drugim organizacijama i institucijama.

Omogućili smo učestvovanje studenata Fakulteta na Međunarodnom modelu Ujedinjenih nacija, na kojem su pre toga učestvovali samo studenti Pravnog i Fakulteta političkih nauka (2005).

U školskoj 2005./06. godini Klub je organizovao stručnu praksu za sedam studenata smera Bezbednost u Centru za prevenciju kriminaliteta u Beogradu.

Prvi prevodilački tim studenata, koji je radio stručne prevode publikacija za jednu regionalnu organizaciju – http://www.seesac.org/res/files/publication/541.pdf, stranih strategijskih dokumenata za Ministarstvo odbrane, kao i materijala za pripremu jednog ispita na smeru Bezbednost.

Ostavrena je i saradnja sa domaćim časopisom za bezbednost „Professional Security Systems“.

Klub studenata je u maju 2007. priredio prvi Zbornik radova studenata (za školsku 2005/06. godinu), u izdanju Fakulteta. Zbornik radova sadrži seminarske radove, stručne prevode i prikaze studenata svih smerova osnovnih studija, i njegov cilj je podsticanje naučno-istraživačkog rada kod studenata našeg Fakulteta.

Članovi Kluba su 2008. učestvovali u organizaciji dvonedeljnog stručnog kursa iz bezbednosti u saradnji sa Univerzitetom u Hroningenu (Holandija), a uz podršku ambasade Kraljevine Holandije u Beogradu.

Opremanje biblioteke Fakulteta 2009. godine novim udžbenicima i casopisima iz svih oblasti (bezbednost, odbrana, zastita, menadzment) koje se izučavaju na Fakultetu, računarskom mrežnom opremom, kao i računarima koji će u buduće biti na raspolaganju studentima i nastavnom osoblju Fakulteta, uz finansijsku podrsku ambasade Kraljevine Norveške i Kanadske ambasade u Beogradu.

Organizovanje studijskih putovanja 2007, 2008, 2009. i 2010. uz podršku ambasade Kraljevine Norveške, trideset studenata i saradnika u nastavi je u okviru studijskog putovanja imalo priliku da obiđe više institucija i gradova u EU. Studenti i saradnici su se u okviru zvaničnog dela programa upoznali sa organizacijom i radom: NATO-a i Evropskog parlamenta u Briselu, Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu i OEBS-a u Beču, Kancelariju UN u Ženevi kao i Međunarodni komitet crvenog krsta. Pored pomenutih gradova, učesnici su u okviru turističkog dela putovanja obišli Amsterdam i Ševeningen.

U saradnji sa Fakultetom, od 2009. godine, omogućili smo učestvovanje studenata Fakulteta bezbednosti na kursevima koje organizuje Vojska Srbije u Centru za mirovne operacije.

Portal studenataPrvi Studentski portal za prakse i volontiranja www.baza.ksfb.rs, je projekat Kluba studenata FB čiji je cilj da pomogne u uspostavljanju povratne komunikacije između aktivnih i diplomiranih studenata Fakulteta bezbednosti i tržišta rada i potencijalnih poslodavaca. Baza biografija studenata FB (2009. god.) ima funkciju povezivanja studenata sa kompanijama, firmama, organizacijama, ustanovama i institucijama u cilju olakšavanja procesa zapošljavanja studenata Fakulteta bezbednosti. Takođe, na inicijativu i zalaganje članova Kluba studenata Fakulteta bezbednosti i Fakulteta bezbednosti u okviru projekta „Studentski portal za prakse i volontiranja“, u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, od 2010. napravljene su nove šifre profila u oblasti nauka bezbednosti, za diplomirane studente FB-a.

fsfbKlub studenata takođe je i osnivač internet Foruma studenata Fakulteta bezbednosti (FSFB), na kojem studenti mogu da razmenjuju materijale za ispite i seminarske radove, informacije o studijama, kao i da diskutuju o raznim pitanjima koja se odnose na studije i sve ostale teme.

Forum studenata postao je zvanični servis i javno glasilo studenata i nastavnog i nenastavnog osoblja Fakulteta bezbednosti od 23. aprila 2008.

Naravno, od 2005. konstantno organizujemo tematska predavanja, tribine, seminare, debate, radionice, kampanje, prezentacije, studijska putovanja, žurke, ekskurzije i sve druge ostale aktivnosti za koje studenti iskazu interesovanje.

Sve ostale informacije, kao i ispitna pitanja, stručne materijale, pravne propise i relevantna dokumenta možete da dobijete na zvaničnoj internet prezentaciji na adresi www.ksfb.rs

Izvršni odbor KSFB čine:

 • Danica Rašeta – predsednik
 • Vukašin Živković – zamenik predsednika;
 • Tatjana Simić – potpredsednik (vodi Sektor za akademske aktivnosti) – akademskeaktivnosti@ksfb.rs
 • Natalija Ignjatović – potpredsednik – PR (vodi Sektor za odnose sa javnošću) – pr@ksfb.rs
 • Nikola Mihajlović – potpredsednik (vodi Sekciju za Ujedinjene nacije) – un@ksfb.rs

Prostorije Kluba nalaze se na drugom spratu Fakulteta, prva vrata levo.

Telefoni: 011 6451-963, 011 6451-843, 011 6451-876, lok. 139
E-pošta:office@ksfb.rs