Savet poslodavaca

Savet poslodavaca je savetodavni organ Fakulteta bezbednosti osnovan sa ciljem da unapređuje saradnju sa privredom, predlaže izmene u nastavnim programima i prati
razvoj inovacija i komercijalizacije naučnih istraživanja koja se organizuju u okviru Fakulteta. Savet radi u skladu sa Pravilnikom o radu poslodavaca.

Članovi Saveta poslodavaca:

  • Aleksandar Dimitrijević, korporativni menadžer, Predsednik Foundation Energy Pact, Wiena, predsednik Saveta poslodavaca
  • General-pukovnik Aleksandar Živković, državni sekretar Ministarstva odbrane republike Srbije;
  • Stevan Nikčević, državni sekretar Ministarstva trgovine, privrede i telekomunikacija RS;
  • Prof. dr Goran Ilić, Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet;
  • Mr Slaviša Đukanović, Sektor za analitiku, telekomunikaciona i informacione tehnologije, Ministarstvo unutrašnjnih poslova Republike Srbije;
  • Dejan Pavlović, zamenik direktora korporativne zaštite, Sektor za korporativni zaštitu NIS a.d. Novi Sad;
  • Boško Gavović, korporativni menadžer, TMS, Beograd;
  • Mirko Vujadinović, operativni analitičar, SMATSA, Beograd;
  • Dejan Nikolić, direktor sektora za korporativnu bezbednost, Telekom a.d. Srbija;
  • Goran Puzović, direktor Javnog preduzeća Srbija vode