Katedra studija upravljanja u vanrednim situacijama i za ekološku bezbednost

  • dr Vladimir Jakovljević, redovni profesor – šef Katedre
  • dr Dejana Jovanović Popović, redovni profesor – zamenik šefa Katedre
  • dr Slađana Jović, redovni profesor
  • dr Jasmina Gačić, vanredni profesor
  • dr Vladimir M. Cvetković, docent
  • ms Jelena Ćesarević, asistent
  • dr Ivan Rakonjac, docent

OSNOVNE STUDIJE

PREDMET

Tip predmeta

Obavezni/

izborni

Semestar

Predavanja + vežbi

ESPB

Osnovi ekologije

AO

Obavezni

1

3+1
(6+6)

7

Civilna zaštita

SA

Obavezni

5

3+1
(6+8)

6

Sistem zaštite i spasavanja

TM

Obavezni

4

3+1
(6+6)

7

Sistem civilne odbrane

NS

Obavezni

5

3+1
(6+8)

6

Upravljanje rizicima u vanrednim situacijama

SA

Izborni

6

3+1
(3+2)

6

Prostorno planiranje i zaštita

SA

Izborni

6

3+1
(3+2)

6

Zdravstvena i socijalna zaštita

SA

Izborni

6

3+1
(3+2)

6

Monitoring u zaštiti

SA

Izborni

6

3+1
(3+2)

6

Zaštita životne sredine

NS

Obavezni

7

3+1
(6+8)

6

Ekološka bezbednost

SA

Izborni

8

3+1
(3+2)

5

Industrijska bezbednost i zaštita

SA

Izborni

8

3+1
(3+2)

5

Upravljanje u sistemima zašitite

SA

Izborni

8

3+1
(3+2)

5

Bezbednost i zdravlje na radu

SA

Izborni

8

3+1
(3+2)

5

MASTER STUDIJE

Globalizacija i zaštita životne sredine

NS

Obavezni

1

3+1
(3+2)

7

Sistem prevencije i smanjenja rizika od elementarnih i drugih
nepogoda

NS

Obavezni

1

3+2
(3+4)

7

Metodologija procene rizika i izrada planova zaštite i
spasavanja od elementarnih i drugih nepogoda

TM

Obavezni

1

3+2
(3+4)

7

Upravljanje sistemom obnove i pomoći

TM

Obavezni

1

3+2
(3+4)

6

Savremene strategije i sistemi zaštite i spasavanja

SA

Izborni

2

4+2
(4+4)

5

Monitoring, modelovanje i prikazivanje rizika

SA

Izborni

2

3+2
(3+4)

5

Prevencija rizika u oblasti zaštite kritične infrastrukure

SA

Izborni

2

3+2
(3+4)

5

Mere zaštite i spasavanja od elementarnih nepogoda

SA

Izborni

2

3+2
(3+4)

5

Rukovođenje aktivnostima zaštite i spasavanja u uslovima
elementarnih nepogoda

SA

Izborni

2

3+2
(3+4)

5

DOKTORSKE STUDIJE

Upravljanje rizicima i krizama u životnoj sredini

Izborni

2

4+0
(4+0)

8

Razvoj, konflikti i životna sredina

Izborni

2

4+0
(4+0)

8