Душан Кесић

Душан Кесић (Книн, 1993.)
dusan.kesic@fb.bg.ac.rs
dusankesic9@gmail.com

Образовање

Основну и средњу школу завршио у Сремској Митровици.  Дипломирао на Факултету безбедности Универзитета у Београду 2016. године, где је одбранио и мастер рад на тему “Концептуализација безбедносне дилеме у реализму као теоријском приступу студија безбедности” године. У октобру 2018. године уписује докторске академске студије на Факултету безбедности и тренутно похађа завршну годину докторских студија.

Запослење

У периоду од 2017-2020. године ангажован је као демонстратор у настави на Факултету безбедности. Запослен је у звању сарадника у настави на Факултету безбедности од јануара 2021. године

Учешће у пројектима

  • “Стање националне  безбедносне  културе код младих у Републици Србији” – Центар за менаџмент националне безбедности, Факултет безбедности (2017-2018.)
  • “Стратешка култура као детерминанта националне безбедности у функцији подршке концепту војне  неутралности“ – Институт за стратегијска истраживања, (2019-2020.)

Области интересовања и важнији радови

  • Кесић, Д. (2019). Концепт стратешке културе у студијама безбедности. Годишњак Факултета безбедности, (1), стр. 147-167.
  • Бодин, М. М., Радојевић, К. З., & Кесић, Д. Б. (2019). Стање националне безбедносне културе код младих у Републици Србији. Социолошки преглед, 53(2), стр. 627-647.
  • Кесић, Д. (2020). Стратешка култура Немачке у постхладноратовском периоду. Национални интерес. 39 (3), стр. 187-211.
  • Кесић, Д. (2020). Чиниоци и механизми очувања и афирмације српске стратешке културе. Војно дело. 72 (4), стр. 50-67.
  • Кесић, Д. Б., Џелетовић, М., & Томић, М. (2020). Презентација криминалитета у медијима. Социолошки преглед.  54 (4). стр. 1415-1436.